STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 135/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja § 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (tekst jedn. Dz.U. nr 68 z 1993 r., poz. 330 ze zm.), nie upoważnia do interpretacji rozszerzającej i odpowiedniego zastosowania w stosunku do adwokatów innych przepisów określających zasady opłacania składek pracowniczych – poza wymienionymi w tym przepisie § 12 – 18 ww. rozporządzenia, co skutkuje że adwokat nie korzysta z obniżenia wysok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 88/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowi naruszenie § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149) zakwalifikowanie prawa do wcześniejszej emerytury jako przysługującego automatycznie matce, która ma dziecko wymagające stałej opieki oraz legitymuje się wymaganym okresem zatrudnienia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 kwietnia 1997 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił E [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 216/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmówić rejestracji tytułu prasowego można wówczas, gdy tytuły prasowe są identyczne, niczym się nie różniące. Nazwa istniejącego już tytułu prasowego podlegająca ochronie wyłącznie w oparciu o art. 21 Prawa prasowego oznacza nazwę tożsamą, taką samą. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z wniosku wydawcy Infopress spółki z o.o. z siedzibą w W. z udziałem Mirosława K. prowadzącego wydawnictwo Westa Druk w Ł. o wpis do rejestru dzienników i czasopism, na skutek apelacji uczestnika p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 70/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 26 ust. I ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.), ubezpieczeniem społecznym jest objęta jedynie taka współpraca, która jest wykonywana w wymiarze co najmniej połowy czasu obowiązującego pracowników gospodarki uspołecznionej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 12 października 1995 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w B. objął ubezpieczeniem społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 25/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W aktualnym stanie prawnym – art. 157 § 2 k.p.k., zeznania świadka złożone w hipnozie, a zatem w warunkach wyłączających możliwość swobodnej wypowiedzi, nie mogą stanowić dowodu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy G. A., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., art. 11 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. w zbiegu z art. 155 § 1 pkt 2 k.k. i w zbiegu z art. 210 § 2 k.k., art. 286 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 23 grudnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: II AKa 79/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagarnięcie mienia społecznego w formie wyłudzenia jest przestępstwem, które może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim kierunkowym, obejmujacym cel i sposób działania. W sytuacji, gdy przedmiotem wyłudzenia ma być świadczenie wynikające z umowy, należy z jednej strony wykluczyć zaistnienie zwykłego niedotrzymania warunków umowy, z drugiej zaś wykazać i udowodnić, że już w momencie zawarcia umowy sprawca miał zamiar wyłudzenia mienia na szkodę kontrahenta, czemu zazwyczaj towarz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 87, Sygnatura: II AKz 32/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sędzia podlega wyłączeniu na podstawie art. 31 § 1 k.p.k. od udziału w rozstrzyganiu wniosku o odszkodowanie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie, jeżeli uczestniczył w jakimkolwiek stadium postępowania karnego w podejmowaniu postanowień w kwestii tymczasowego aresztowania wnioskodawcy, nie zaś innych osób łącznie z nim podejrzanych czy też później oskarżonych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 241/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie sądu II instancji, oddalając zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu, nie wymaga uzasadnienia. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 1998 r., Sąd Apelacyjny w L. oddalił zażalenie powódki – A.P., Spółki Akcyjnej w W. na zarządzenie (Przewodniczącego IX Wydziału Gospodarczego Sądu Wojewódzkiego w L.) o zwrocie pozwu. Postanowienie sądu II instancji, oddalając zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu, nie wymaga uzasadnienia, gdyż: 1) nie jest to postanowienie ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 223/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Równoczesne zatrudnienie pracownika w dwóch zakładach pracy w łącznym wymiarze czasu pracy przekraczającym połowę wymiaru tego czasu pracy stanowi okres zatrudnienia w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji rent i emerytur, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 450). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: III ACa 19/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa nazwana “porozumieniem rozrachunkowym” nie należy do umów stypizowanych w Kodeksie cywilnym . Zawarcie jej uznać należy za dopuszczalne na gruncie przewidzianej w art. 3531 k.c. zasady swobodnego kształtowania przez strony treści stosunku prawnego. Z uwagi na to, że poszczególni uczestnicy nie byli względem siebie wierzycielami i dłużnikami, to osiągnięcie założonego rezultatu w postaci bezgotówkowego wyrównania zobowiązań (umorzenia wzajemnych wierzytelności) było możliwe jedy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, [313], 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU