STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 45, Sygnatura: III CZP 142/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma obowiązku złożenia notarialnego oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu nabytych udziałów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1993.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 46, Sygnatura: III CZP 123/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie wspólnika do świadczenia w przyszłości określonej sumy pieniężnej na rzecz powołanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może stanowić pokrycia udziału w tej spółce. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 47, Sygnatura: I CRN 38/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 240 § 3 pkt. 2 k.h., uzależniający uprawnienie wspólnika, obecnego na zgromadzeniu, do wytoczenia powództwa o unieważnienie uchwały wspólników od zgłoszenia żądania zaprotokołowania sprzeciwu wyrażonego przeciwko tej uchwale, nie dotyczy tego wspólnika, który głosował za uchwałą pod wpływem błędu lub bezprawnej groźby i uchylił się od skutków oddania swego głosu zgodnie z art. 84 i 86-88 k.c. przez wniesienie w terminie zakreślonym w art. 241 k.h. pozwu o unieważnienie uchwały ws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1991 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 48, Sygnatura: IV CR 687/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do zysku w jednakowym rozmiarze wszystkim wspólnikom, nie różnicując ich sytuacji to zmiana tej umowy, polegająca na uzależnieniu prawa do części zysku do spełnienia określonego warunku, sprawiła, że uchwała „uszczupla prawa przyznane osobiście przyznane poszczególnym wspólnikom” (art. 237 § 3 k.h.) i wymaga zgody wszystkich wspólników. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1991 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 49, Sygnatura: I CZ 12/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł. 258 § 1 k.h., odnosi się zarówno do sytuacji, gdy nastąpiła zmiana umowy spółki, jak i do wypadku, w którym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki.2. Złożenie oświadczenia o objęciu udziału przez dotychczasowego wspólnika nie wymaga formy aktu notarialnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 51, Sygnatura: SA/Kr 1312/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina dysponuje pozaustawowym „władztwem podatkowym” upoważniającym do generalnego uchylania ustawowego obowiązku podatkowego lub wprowadzania opłat lokalnych nie przewidzianych w ustawie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 16 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 52, Sygnatura: Odw. 1011/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt likwidacji przedsiębiorstwa nie przesądza o tym, której osobie prawnej lub fizycznej przysługuje prawo do /z patentu stanowiące aktywa przedsiębiorstwa; okoliczność ta powinna wynikać albo z protokółu o likwidacji przedsiębiorstwa albo z umowy o przeniesieniu prawa do / z patentu, sporządzonej zgodnie z art. 44 ustawy o wynalazczości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 25 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 53, Sygnatura: Odw. 1094/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Imitacja części słownej w znaku słowno-graficznym, przy zmianie części graficznej, może wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, bowiem może ona sugerować, iż znak słowno-graficzny jest odmienną wcześniej zarejestrowanego znaku słownego i pochodzi od tego samego producenta. Również w ramach odbioru reklamy tylko narządem słuchu istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 22 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 54, Sygnatura: Odw. 1266/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczeniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzeniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczeniu go na dokumentach związanych z wprowadzeniem tych towarów do obrotu albo na posługiwaniu się nim w polskich środkach masowych przekazywania w celu reklamy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 60, Sygnatura: III CZP 174/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa spółki akcyjnej przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez wojewodę - działającego jako organ założycielski - o nakazanie zawarcia umowy o oddanie do odpłatnego korzystania zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa państwowego postawionego w stan likwidacji (art. 37 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) - jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozp [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, [313], 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU