STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 48/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 258 d.k.k. wymaga, aby sprawca działał w celu udaremnienia egzekucji. Podkreślić też trzeba, że opisane w art. 258 k.k. celowe działanie sprawcy może dotyczyć nie tylko mienia już zajętego, ale także mienia zagrożonego zajęciem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 71/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Dla osoby pozostawiającej swój samochód na parkingu istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny, jakie usługi są oferowane przez prowadzącego parking, a więc jakiej treści umowa jest z nim zawierana, czy jest to umowa przechowania, czy umowa najmu miejsca postojowego, mają widoczne oznaczenia parkingu oraz takie elementy rzeczywistości dostrzegane natychmiast przez każdego kierowcę, które pozwalają w szybkim czasie, w sposób niewątpliwy, zorientować się w charakterze parkingu i r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie, czy rzeczywiście w chwili czynu nastąpiła u oskarżonego reakcja pod wpływem silnego wzburzenia, tj. stanu psychicznego cechującego się zasadniczym ograniczeniem kontrolnej roli intelektu, wymaga wiadomości specjalnych i przeprowadzenia dowodu z opinii psychologa. Nie może być przecież żadnych wątpliwości, że kwestia istnienia stanu silnego wzburzenia, to zagadnienie specjalistyczne, a więc wymagające wiadomości specjalnych z zakresu psychologii. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w L., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 26/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zasadzie ujawnienie na rozprawie czynu, który nie mieścił się „w granicach oskarżenia" nie może być powodem zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 344 § 1 k.p.k., jednakże w wyjątkowych wypadkach, gdy postępowanie odnośnie tegoż czynu wiąże się ściśle z zarzutem objętym aktem oskarżenia, zaś jego wyodrębnienie od „pierwotnego oskarżenia" nie zapewniłoby prawidłowego wyrokowania w sprawie, należy dopuścić możliwość zastosowania konstr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 31/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 148 § 2 k.k. statuujący typ przestępstwa uprzywilejowanego zabójstwa (tzw. zabójstwa z afektu) nie powinien podlegać wykładni rozszerzającej, natomiast powinien być stosowany w praktyce z dużą powściągliwością. Z UZASADNIENIA Czesław Ż. oskarżony został o to, że: I. dnia 12 marca 1996 r. w Ś. (woj. lubelskie), działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia swojej byłej żony Jolanty Ż. zadał jej sześć uderzeń nożem kuchennym marki "Zepter" (o długości ostrza 15 centymetrów), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 31/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 148 § 2 k.k. statuujący typ przestępstwa uprzywilejowanego zabójstwa (tzw. zabójstwa z afektu) nie powinien podlegać wykładni rozszerzającej, natomiast powinien być stosowany w praktyce z dużą powściągliwością. Z UZASADNIENIA Czesław Ż. oskarżony został o to, że: I. dnia 12 marca 1996 r. w Ś. (woj. lubelskie), działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia swojej byłej żony Jolanty Ż. zadał jej sześć uderzeń nożem kuchennym marki “Zepter” (o długości ostrza 15 c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 136/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz kolidujące z zasadą wolności pracy, i tym samym za naruszające prawo osób fizycznych do wyboru miejsca pracy i charakteru zatrudnienia, jest stosowanie w umowie dwóch podmiotów gospodarczych ograniczeń polegających na nakładaniu na tę ze stron, która zatrudni pracownika drugiej strony, obowiązku zapłaty kary umownej (art. 3531 k.c. i art. 10 § 1 k.p). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKz 109/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowość przeprowadzenia postępowania w zakresie wydania (zmiany) postanowienia o przedstawieniu zarzutów zawsze podlega kontroli sądu a uchybienia należą do tych, które skutkują przekazanie sprawy prokuratorowi. Są one zaliczane do tych istotnych uchybień, których nie można konwalidować w postępowaniu jurysdykcyjnym, gdyż godzą w interesy stron i naruszają gwarancję prawa podejrzanego do obrony. Z UZASADNIENIA Przyczyną zwrotu sprawy nie były braki w materiale dowodowym, jak twierdzi prok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 247/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro art. 40 k.p.k. stanowił, iż pokrzywdzonym jest podmiot, którego dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone bezpośrednio, to za podmiot ten uznać należy tę osobę prawną, na której szkodę bezpośrednio przestępstwo popełniono, nie zaś Skarb Państwa, którego interes prawny może być ewentualnie naruszony jedynie pośrednio. Do tych osób prawnych zaliczyć należy między innymi przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, jako podmioty względem Skarbu Państwa odrębne. Z UZASA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 44/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco wiążące strony nie zawierają klauzuli zakazującej ubezpieczającemu pożyczania samochodu i wyjazdu nim za granicę, to w sytuacji, gdy kradzież samochodu nastąpiła w kilkanaście godzin po powrocie tego samochodu do Polski - fakt pobytu samochodu poza granicami RP winien być przez ubezpieczającego bezzwłocznie ujawniony, gdyż kradzież mogła pozostawać w związku przyczynowym z wyjazdem tym samochodem za granicę. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, [315], 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU