STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 520/95
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1995 r., sygn. I ACr 520/95 Do rozwiązania umowy dożywocia konieczne jest wystąpienie wymogów z art. 919 § 1 k.c. (powinno być "art. 913 § 1 k.c." - M. N., błąd w tezie i uzasadnieniu), a nadto wyjątkowość zaistniałej sytuacji. Wyjątkowość sytuacji wyraża się przede wszystkim w fakcie, że zamiana dożywocia na rentę nie prowadzi do należytego rezultatu (np. gdy zobowiązany nie jest w stanie płacić renty zaspoka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 478/95
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałZarządu nie można uzyskać w sposób dorozumiany, a w każdym razie nie można go uzyskać tylko przez fakt zajęcia cudzego gruntu bez żadnej podstawy prawnej. Sama decyzja lokalizacyjna nie była wystarczającą przesłanką do takiego działania. 1. Stan faktyczny orzeczenia w skrócie był następujący. Wspólnota gruntowa (leśna) sprzedała działkę (osobie trzeciej). Strona powodowa wniosła o ustalenie nieważności umowy sprzedaży (art. 189 k.p.c.). Powód zarzucał stronie pozwanej, że sprz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 454/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie sposób podzielić zarzutu, iż tożsamość sądu orzekającego i sądu nadającego Adamowi K. status świadka koronnego stanowi obrazę art. 41 § 1 k.p.k., albowiem orzekanie w tym przedmiocie stanowi czynność sądową w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 § 1 k.p.k.). Przeprowadzenie tej czynności nie może więc jednoznacznie wskazywać na powzięcie uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziego w przedmiocie orzekania merytorycznego, gdyż samo nadanie statusu świadka koronnego nie świadczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKr 44/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 50 § 1 k.k. pozostawiając do uznania sądu dla danego przypadku wybór właściwej co do rodzaju i wysokości kary wymaga jednak dla sądu dokonania wielorakich ocen, w tym między innymi oceny stopnia niebezpieczeństwa społecznego przypisanego oskarżonemu czynu, nie jako ustawowego typu danego przestępstwa, lecz czynu popełnionego konkretnie, w konkretnych okolicznościach i przez konkretnego sprawcę. 2. Ocena ta, wraz z oceną dalszych okoliczności decydujących o orzeczeniu w przedmiocie ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 16/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U. nr 4 z 1990 r., poz. 19) wynika, że ma ona zastosowanie do zakładów pracy, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi. Istotnym więc w sprawie jest zagadnienie, czy u strony pozwanej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w sensie rozumianym przez ustawodawcę, a dalej czy w przypadku przyjęcia, ze istotnie takowe nastąpiło, obję [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: AUr 9/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazywanie obowiązków w zakresie wypłaty świadczeń krótkotrwałych zakładom pracy przez ich jednostronne powierzenie przez ZUS nie budzi wątpliwości, skoro ustawodawca na określenie tej czynności użył słowa nie zawierającego elementu zgody drugiej strony. Wyraz „powierzenie” w języku polskim znaczy bowiem tyle co „zlecenie komuś jakiejś funkcji, wykonanie czegoś, poddanie czegoś lub komuś swojej władzy, kompetencji (...) i bez znaczenia dla dokonania tej czynności jest zgo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie przez Sąd błędnej kwalifikacji prawnej nie jest podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi. Z UZASADNIENIA Zażalenie jest zasadne tylko w tej części, w jakiej kwestionuje potrzebę bardziej szczegółowego przesłuchania świadka B. D., a w konsekwencji rozważenia, czy zachowanie się oskarżonego R. M. nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 210 § 2 k. k. Ustalenia aktu oskarżenia, w którym przypisano oskarżonemu R. M. jedynie popełnienie występku z art. 208 k.k., opierają się w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 18/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca działający z zamiarem zabójstwa człowieka, który celu tego nie osiąga, ale powoduje ciężkie obrażenia ciała pokrzywdzonego, podlega kumulatywnej kwalifikacji prawnej – z art. 11 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 155 § 1 k.k. Z UZASADNIENIA ...Podzielając w całości stanowisko Sądu Wojewódzkiego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o winie oskarżonego R. L. nie sposób jednak zgodzić się z oceną prawną przypisanemu temu oskarżonemu czynu, wyrażającą się wyeliminowaniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 5/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 361 § 1 k.p. wynika, że niezbędną przesłanką przyznania odszkodowania jest otrzymywanie wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, gdyż ono stanowi podstawę do obliczenia odszkodowania. Skoro powódce nie przysługiwało wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, brak jest podstaw od zasądzenia odszkodowania. Celem tego przepisu jest wyrównanie pracownikowi szkody, którą poniósł wskutek braku świadczenia pracy wobec skrócenia przez zakład pracy wypowiedzenia. Z UZASADNIENIA
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 3/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze więc musi zachodzić jedna z podstaw nadzwyczajnego złagodzenia, lecz samo jej wystąpienie stanowi wprawdzie warunek konieczny, ale nie wystarczający dla zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia. Odrębnym bowiem warunkiem koniecznym jest stwierdzenie, że nawet najniższa kara wymierzona w ramach ustawowego zagrożenia byłaby karą bądź „zbyt surową” (art. 57 § 1 k.k.), bądź & [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, [319], 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU