STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: A I Cz 14/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 56 pkt. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. nr 16, poz. 124 z późn. zm.) uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia opłat za czynności adwokackie nie obejmuje opłat za czynności w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki zasądził od pozwanego na rzecz powoda reprezentowanego w sprawie przez adwokata, między innymi zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 200 000 zł. W zażaleniu pozwany do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 45/90
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut pozwanego jakoby korozja przewożonej stali była skutkiem działania siły wyższej, gdyż stal ulega skorodowaniu niezależnie od rodzaju opakowania, wyłącznie pod wpływem wilgotnego powietrza – ma charakter teoretyczny i dla jego skuteczności konieczne byłoby wykazanie, że przesyłka była należycie opakowana. Z UZASADNIENIA Powód wniósł o zasądzenie od Huty W. lub od DOKP K. 37 492 zł z odsetkami od dnia 13 września 1988 r. tytułem zwrotu poniesionych kosztów oczyszczenia skorod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 34/90
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowodem na okoliczność, że ubytek ilości nie nastąpił w czasie przewozu może być komisyjny protokół liczenia, protokół rozładunku wagonu lub inny dokument pozwalający na ustalenie jaka ilość przesyłki znajdowała się w wagonie w momencie jej odbioru i na wykluczenie możliwości powstania ubytku po odbiorze przesyłki. Z UZASADNIENIA Przedsiębiorstwo „Polmozbyt” w K. domagało się zasądzenia na jego rzecz od pozwanych: Spółki „SECOM" wykonującej na rzecz powoda usługi magaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 8 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 3/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków.Po pierwsze więc musi zachodzić jedna z podstaw nadzwyczajnego złagodzenia, lecz samo jej wystąpienie stanowi wprawdzie warunek konieczny, ale nie wystarczający dla zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia. Odrębnym bowiem warunkiem koniecznym jest stwierdzenie, że nawet najniższa kara wymierzona w ramach ustawowego zagrożenia byłaby karą bądź „zbyt surową” (art.57 § 1 k.k.), bądź &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 9/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tymczasowe aresztowanie może być uznane za oczywiście niesłuszne w rozumieniu art. 487 § 4 k.p.k. decydują wszystkie okoliczności istniejące w czasie orzekania o odszkodowaniu, a nie jedynie okoliczności z czasu stosowania (utrzymywania) tymczasowego aresztowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 18/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca działający z zamiarem zabójstwa człowieka, który celu tego nie osiąga, ale powoduje ciężkie obrażenia ciała pokrzywdzonego, podlega kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art.11 § 1 k.k. w zw. z art.148 § 1 k.k. i art.155 § 1 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKr 44/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 50 § 1 k.k. pozostawiając do uznania sądu dla danego przypadku wybór właściwej co do rodzaju i wysokości kary wymaga jednak dla sądu dokonania wielorakich ocen, w tym między innymi oceny stopnia niebezpieczeństwa społecznego przypisanego oskarżonemu czynu, nie jako ustawowego typu danego przestępstwa, lecz czynu popełnionego konkretnie, w konkretnych okolicznościach i przez konkretnego sprawcę.2. Ocena ta, wraz z oceną dalszych okoliczności decydujących o orzeczeniu w przedmiocie kary, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie przez Sąd błędnej kwalifikacji prawnej nie jest podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKr 12/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art.9 § 1 k.k. na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego po ukończeniu 17 lat. W tymże przepisie, w § 2 ustanowiony jest wyjątek od tej reguły. Możliwa jest więc odpowiedzialność nieletniego według zasad określonych w kodeksie karnym, bez potrzeby rozważania istnienia drugiej przesłanki najogólniej, wysokiej demoralizacji nieletniego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 3/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można odstąpić od wysłuchania skazanego, gdy ten prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, na posiedzenie nie stawi się bez usprawiedliwienia (...). Sąd ma więc jedynie obowiązek zawiadomienia skazanego o terminie posiedzenia, który to obowiązek w niniejszej sprawie został spełniony. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, [320], 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU