STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 140, Sygnatura: I ACr 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunki, jakim powinna odpowiadać umowa przedwstępna, określone zostały przepisem art. 389 k.c. Wynika z niego, że taka umowa powinna zawierać określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej oraz terminu, w ciągu którego ma być ona zawarta. Przesłanki te mają bezwględny charakter, a zatem brak nawet jednej z nich powoduje nieważność umowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 141, Sygnatura: I ACr 191/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatwierdzony układ obowiązuje wszystkich wierzycieli, nie wyłączając tych, których wierzytelności podległy wciągnięciu na listę wierzytelności, lecz nie były wciągnięte (art. 67 § 1 Prawa układowego). Układ nie dotyczy wierzytelności, nie objętych postępowaniem układowym (art. 4 Prawa układowego), bo takie wierzytelności nie podlegają w ogóle wciągnięciu na listę wierzytelności (art. 46 § 1). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 142, Sygnatura: ACr 849/93 i ACz 81/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interwenient uboczny nie może wnieść środka odwoławczego od orzeczenia, które strona, do której przystąpił wyraźnie akceptuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 143, Sygnatura: IX Gr 2/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O formie orzeczenia decyduje treść rozstrzygnięcia, a postanowienia orzekające co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 k.p.c. są zrównane z wyrokami jako orzeczeniami zapobiegającymi w procesie. Do takich postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach (art. 361 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 14 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 144, Sygnatura: XVII Amr 55/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nakazując organizatorowi sieci dystrybucyjnej zaniechanie ograniczenia swobody wyboru źródeł zaopatrzenia jej uczestnikom Urząd Antymonopolowy w celu zapewnienia równych szans prowadzenia działalności gospodarczej przez konkurujące ze sobą sieci powinien uprzednio dokonać rozeznania czy analogiczne zasady funkcjonują w podmiotach konkurencyjnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 14 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 145, Sygnatura: XVII Amr 72/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobieranie przez komunalny podmiot gospodarczy od podmiotów gospodarczych podwyższonych o 100 % opłat za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków, z przeznaczeniem na finansowanie obiektów wodno - kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne, jest praktyką monopolistyczną z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, nawet w sytuacji, gdy komunalny podmiot gospodarczy wykonuje uchwałę podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 15 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 146, Sygnatura: Odw. 1249/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprowadzenie do rozwiązania objętego prawem wyłączności cechy dodatkowej, nie zmieniającej istoty rozwiązania objętego ochroną prawną przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych cech przedmiotu prawnie chronionego pozostaje bez wpływu na ustalenie czy wskazana produkcja jest objęta określonym prawem wyłącznym i tym samym nie upoważnia do samoistnego zarobkowego lub zawodowego stosowania tak rozumianego rozwiązania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 147, Sygnatura: Odw. 1350/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynalazek, którego przedmiotem jest użycie znanego środka technicznego zgodnie z jego przeznaczeniem, w obrębie tej samej dziedziny techniki, nie spełnia wymogu nieoczywistości w rozumieniu art. 10 cytowanej ustawy o wynalazczości i tym samym nie może być opatentowany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 15 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 148, Sygnatura: Odw. 1357/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma zdolności rejestrowej znak towarowy stanowiący zwykłą komplikację znaków towarowych wcześniej zarejestrowanych dla towarów tego samego rodzaju na rzecz innych firm, ponieważ taki skomplikowany znak stanowiłby zaprzeczenie funkcji, istoty i przeznaczenia znaku ujętego w ustawie o znakach towarowych (art. 4 ust 1 i art. 9 ust 1 pkt 1). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 149, Sygnatura: Odw. 1390/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ujawnienie rozwiązania lub jego istotnej części dopiero w postępowaniu przed Komisją Odwoławczą nie może być skutecznym środkiem do podważenia decyzji Urzędu Patentowego odmawiającej udzielenia patentu na podstawie art. 10 ustawy o wynalazczości. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, [321], 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU