STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 163, Sygnatura: III CZP 95/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka handlowa i jej firma ma być zamieszczona w firmie spółki jawnej, może być ona skrócona, ale w sposób nie naruszający zasad ustalania i rejestracji firmy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 164, Sygnatura: III CZP 140/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa wierzyciela przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczącą jej zobowiązań (art. 298 § 1 i 2 k.h.), nie jest sprawą gospodarczą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 165, Sygnatura: II SA 739/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przystąpienie gminy do spółki, której podstawowym celem jest działalność komercyjna, wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej dozwolone przez art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 166, Sygnatura: III SA 1088/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość powierzenia określonych zadań oddziałom okręgowym i innym jednostkom Narodowego Banku Polskiego, wynikająca z art. 65 ustawy o Narodowym Banku Polskim, nie jest równoznaczna z możliwością tworzenia wewnątrzbankowego trybu instancji w postępowaniu w sprawach indywidualnych zezwoleń dewizowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 167, Sygnatura: SA/Kr 943/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy może stosować sankcję przewidzianą w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług tylko w przypadku braku ewidencji umożliwiającej określenie przedmiotu i podstawy opodatkowania. Samo naruszenie obowiązków z art.27 ust. 4 tej ustawy nie stanowi podstawy do zastosowania powyższej sankcji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 168, Sygnatura: SA/Gd 2102/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Korzyść uzyskana przez pracownika banku z tytułu udzielenia mu przez pracodawcę kredytu na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez ten bank dla tego rodzaju umów stanowi przychód tego pracownika, o którym mowa w art. 12 ust.1 w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 169, Sygnatura: V SA 1713/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia cła ze strony osoby władającej towarem powstaje dopiero wówczas, gdy zaistnieją łącznie przesłanki wymienione w art. 48 w związku z art. 2 pkt 6 Prawa celnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 170, Sygnatura: V SA 2308/2309/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt korzystania z własnego samochodu w czasie wykonywania pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie mającym placówkę w Polsce nie może skutkować zwolnienie od cła na podstawie art. 14 ust 1 pkt 12 Prawa celnego, skoro samochód ten nie jest w dyspozycji przedsiębiorstwa, a za korzystanie z niego w czasie pracy właściciel otrzymuje wynagrodzenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 171, Sygnatura: I ACr 569/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie przeciwko członkom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 298 § 1 k.h.) pozwani członkowie zarządu tej spółki nie mogą skutecznie bronić się zarzutem potrącenia wierzytelności przysługującej spółce z należnością strony powodowej (art.498 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 172, Sygnatura: I ACr 474/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkownik prawa użytkowania wierzytelnego ponosi opłaty związane z tym użytkowaniem. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, [323], 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU