STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 173, Sygnatura: I ACz 69/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorstwo zagraniczne, którego właścicielem jest zagraniczna osoba fizyczna, nie posiadając osobowości prawnej, może być pozwane i może pozwać w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Posiada bowiem zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym.Nie ma więc żadnych przeszkód, aby w przypadku ustalenia braku odpowiednich środków finansowych w dyspozycji takiego przedsiębiorstwa, sąd rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, nie mógł zbadać, czy je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 174, Sygnatura: I ACr 156/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w art. 101 pkt 5 Prawa wekslowego przewiduje się konieczność określenia „nazwiska osoby”, to w odniesieniu do osób prawnych remitent winien być zindywidualizowany w wyniku wskazania m. in. jego „nazwy handlowej”, czyli firmy w rozumieniu art. 26 i następnych Kodeksu handlowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 175, Sygnatura: V GNs 3/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy członek komisji zakładowej pełni kierowniczą funkcję w organizacji związkowej, bowiem zgodnie ze statutem decyzje zapadają kolegialnie w formie uchwał podejmowanych przez kierownicze gremium (piastunów funkcji w organach związku). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 176, Sygnatura: I ACr 742/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80 z późn. zm.) stanowi, że rada pracownicza przedsiębiorstwa może wystąpić do organu założycielskiego z wnioskiem o odwołanie dyrektora powołanego przez ten organ, jeżeli dyrektor swoją działalnością poważnie narusza przepisy prawa. Ze sformułowania „narusza” należy wywnioskować, że chodzi o działanie o charakterze ciągłym bądź wielokrotnym. Z powyższego wynika, że jeżeli d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 10 października 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 177, Sygnatura: V Gz 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd gospodarczy nie jest sądem egzekucyjnym, tym bardziej nie jest organem egzekucyjnym (nie przeprowadza egzekucji). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 178, Sygnatura: VI Gr 138/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 11 ust. 1 Prawa bankowego określa przykładowo jakie działania są czynnościami bankowymi, lecz nie ulega wątpliwości, że niektóre z wymienionych działań mogą być wykonywane także przez podmioty nie będące bankami. Także udzielanie pożyczek może mieć charakter czynności bankowej, jeżeli jest dokonywane na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego, bądź na zasadach ogólnych, określonych w art. 720.i nast. k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 179, Sygnatura: VI Gr 141/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomiędzy osobą krajową a bankiem dewizowym dochodzi na mocy art. 6 ust. 1 Prawa dewizowego do powstania stosunku zobowiązaniowego, gdyż określonemu w tym przepisie obowiązkowi odsprzedaży przez osobę krajową wpływów w walutach obcych, odpowiada obowiązek banku dewizowego odkupu tych wpływów, czyli uiszczenia ceny w pieniądzu polskim. Ten stosunek zobowiązaniowy ma charakter umowy wzajemnej, a zatem świadczenie będące przedmiotem zobowiązania z tej umowy winno być spełnione jednocześnie (art. 488 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 25 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 180, Sygnatura: XVII Amr 67/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie mające znamion formalnego powiązania uzgodnione zachowanie podmiotów gospodarczych na rynku, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, stanowi zakazane prawem porozumienie monopolistyczne tylko wówczas, gdy godzi w interes publicznoprawny chroniony przez tę ustawę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 181, Sygnatura: XVII Amr 61/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot łączący działalność gospodarczą związaną z dzierżawą prosektorium szpitalnego ze świadczeniem usług pogrzebowych dopuszcza się podziału rynku według kryterium podmiotowego, jeżeli w celu ograniczenia konkurencji na rynku stosuje ulgi w opłatach za usługi świadczone w prosektorium w sytuacji zlecenia mu przeprowadzenia pogrzebu, niedostępne zlecającym pogrzeb innym zakładom pogrzebowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 11 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 182, Sygnatura: XVII Amr 64/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyką monopolistyczną jest zachowanie gminy polegające na podjęciu przez radę gminy uchwały różnicującej wysokość opłaty targowej, niższej na targowisku prowadzonym przez gminę i wyższej na innych targowiskach, eliminującej z rynku konkurentów gminy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, [324], 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU