STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACr 151/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie art. 84 § 1 zd. 2 k.c. stanowi, że jeżeli oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć, to z dalszej treści zd. 2 § 1 art. 84 wynika, że w przypadku czynności prawnej nieodpłatnej, a taką jest umowa darowizny, nie ma potrzeby dowodzić, iż osoba, której oświadczenie woli zostało złożone, wywołała [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 41/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest przekonywających argumentów, aby jednakowo traktować posiadacza pojazdu, który w ogóle go nie zamknął i takiego, których wprawdzie zamknął go, lecz następnie klucz ten utracił. Okoliczności, w których dochodzi do straty klucza mogą być bardzo różnorodne; od całkowicie niezawinionych, przez zawinione nieznacznie do zawinionych w sposób rażący. Trudno sobie wyobrazić, aby każdy rodzaj winy posiadacza pojazdu wyłączał odpowiedzialność PZU. Dlatego należy uznać, iż ma ona wpływ na wysokość [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I ACr 24/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą przyjęcia przelewu na podstawie umowy rachunku bankowego bank jest zobowiązany do niezwłocznego uznania rachunku wierzyciela, zaś wierzycielowi przysługuje (jako korelat obowiązku banku) roszczenie o dokonanie wpisu przelanej kwoty pieniężnej na jego rachunek.Przed dokonaniem wpisu na rachunek bankowy wierzyciel nie może rozporządzać należną mu kwotą pieniężną. Nie może zatem domagać się od banku wypłaty kwoty pieniężnej nie wpisanej na jego rachunek bankowy, roszczenie takie staje się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 43/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie pkt. 9 umowy zawieranej na podstawie uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych (M.P. Nr 7, poz. 59) przesuwa do sfery majątkowej kupującego ryzyko wzrostu kosztów wykonania świadczenia przez sprzedawcę (koszty zaopatrzenia u producenta samochodów)w czasie między zawarciem umowy przedsprzedaży a oznaczonym w niej terminem wydania samochodu kupującemu.Podwyższenie w tym czasie przez sprzedawcę ceny samochodów podlega kontroli na gr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lipca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I ACz 138/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organizacja społeczna, która wytacza powództwo na rzecz oznaczonej osoby, jest stroną powodową w znaczeniu formalnym, do której na podstawie art. 62 k.p.c. i art. 27 ust. 4 ustawy z 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stosuje się (Dz.U. Nr 24, poz.110 z późn. zm.) odpowiednio przepisy o prokuraturze. Skoro przepis art. 111 § 1 pkt 4 k.p.c. przewiduje zwolnienie prokuratora od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, to ma rację skarżący zarzucając bezpodstawność wzywania go [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: I ACz 110/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieoznaczenie wartości przedmiotu sporu stanowi brak formalny, który winien być usunięty w trybie art. 130 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: I ACz 55/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podział spółdzielni dokonywany na podstawie szczególnego przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni (Dz.U. Nr 6, poz. 36 z późn. zm.) prowadzi do wyodrębnienia z macierzystej spółdzielni nie tylko pewnej grupy osób, lecz także określonego zespołu składników majątkowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: I ACr 39/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie wiedzy poszkodowanego o szkodzie nie jest rekonstrukcją – na podstawie wypowiedzi poszkodowanego – rzeczywistego stanu jego świadomości, lecz stanowi przypisanie poszkodowanemu – na podstawie okoliczności intersubiektywnie sprawdzalnych – świadomości wystąpienia szkody. Przypisanie poszkodowanemu takiego stanu świadomości jest zrelatywizowane do właściwości podmiotowych poszkodowanego, dostępnej mu wiedzy o okolicznościach wyrządzenia szkody oraz zasad doświadcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 lipca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 144/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celami ma miejsce wtedy, gdy pracownik zachowuje się, w sposób – co prawda nie mieszczący się w definicji zdania pierwszego art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 30, poz. 143 z późn. zm.) – stanowi jednak zaprzeczenie celu udzielonego mu zwolnienia lekarskiego, np. nadużywa alkoholu, bądź podejmuje działania, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: III APr 1/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tożsamość roszczeń zachodzi wówczas, gdy identyczny jest nie tylko podmiot, ale i podstawa sporu. Dla tożsamości roszczeń potrzeba tożsamości podstawy faktycznej i prawnej, czyli normy prawnej roszczenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, [326], 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU