STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUr 150/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niepłacenie składki w terminie powoduje szkodę dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którą kompensują odsetki za zwłokę oraz opłata, którą może nałożyć ZUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 7/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Ani przyznanie się do winy, ani też skrucha nie są niczym wyjątkowym, zasługującym na szczególną premię w postaci nadzwyczajnego złagodzenia kary.II. Okoliczności łagodzącej nie może też stanowić mała korzyść uzyskania przez oskarżonego, gdyż był to efekt zbiegu okoliczności całkowicie od sprawcy niezależnych, dla niego bardzo niepożądany, niewspółmiernie nikły w stosunku do jego wygórowanych oczekiwań.III. Każdy nóż jest narzędziem niebezpiecznym a to, czy nóż jest ostry czy tępy, wpływa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 2/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie działania w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami stanowi rozstrzygnięcie o winie, którego konsekwencją jest dokonanie właściwej oceny prawnej przez zakwalifikowanie z art. 148 § 2 k.k., przy czym tylko pozornie wspólna etiologia obu stanów, mających swoje źródło w bezpośrednim zamachu mogłaby sugerować wyłącznie możliwości wystąpienia ich jednocześnie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 29/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W szczególności naruszono przepis art. 148 § 1 i 2 k.p.k. z którego jednoznacznie wynika, iż w wypadku podejrzenia przestępczego spowodowania śmierci, należy zawsze zarządzić oględziny zwłok i ich otwarcie. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r. o wykonaniu oględzin sądowo-lekarskich. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 18/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do zastosowania przepisu art. 344 § 1 k.p.k. uchybienie polegające na tym, że wyniki badań histopatologicznych zostały dołączone do akt sprawy, gdy podejrzany był już zapoznany z materiałami dochodzenia i dochodzenie było zamknięte. Wobec stanowczych konkluzji sekcji zwłok, dowód ten miał znaczenia dla ustaleń faktycznych, a zapoznanie podejrzanego z tym dokumentem mogło nastąpić w postępowaniu sądowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKr 11/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy... zauważyć, iż wbrew treści art. 360 § 2 pkt 1 k.p.k. Sąd przypisał oskarżonemu czyn polegający m.in. na kopaniu pokrzywdzonego, w wyniku czego spowodowany został uraz głowy, zaś w uzasadnieniu wyroku przyjął, iż uraz głowy w postaci szczelinowatego pęknięcia kości czaszki połączonego z następstwami, powstał w wyniku „uderzenia krzesłem, popielniczką, donicą itp.” Tego rodzaju rozbieżność jest istotnym uchybieniem, jako, że w zasadzie nie można w sposób jednoznaczny przyjąć, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKr 12/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy kodeksu postępowania karnego nie pozbawiają mocy dowodowej wyjaśnień oskarżonego z chwilą ich odwołania lub zmiany, jak również nie dają pierwszeństwa wyjaśnieniom z rozprawy przed tymi, które złożone zostały w postępowaniu przygotowawczym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKr 5/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenia proceduralne zawarte w treści art. 383 k.p.k. powodują, iż Sąd Apelacyjny jest władny do zwrócenia uwagi na dostrzeżone mankamenty orzeczenia Sądu I instancji bez możliwości podjęcia decyzji obligujących do ich usunięcia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKo 2/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie do treści art. 71 k.p.k., zasadą jest, że w postępowaniu przed sądem wojewódzkim jako sądem I instancji, oskarżony musi mieć obrońcę i udział obrońcy na rozprawie jest obowiązkowy. Ponieważ przepisy rozdziału 50 k.p.k. nie wprowadzają wyjątku od tej reguły, zatem przepis art. 71 k.p.k. odnosi się także do postępowania o przyznanie odszkodowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 21/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do prokuratora przede wszystkim należy zgodnie z przepisem art. 261 pkt. 3 i 5 k.p.k. zebranie i zabezpieczenie wszystkich dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie, a nie przerzucenie powyższych obowiązków na organ przeprowadzający postanowienie sądowe. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, [327], 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU