STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 118/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin wymagalności roszczeń wykonawcy (powoda) za wykonanie przez niego na rzecz inwestora (pozwanego) roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona jest w protokóle odbioru i przekazania do użytku budynku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 37/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta wyrównawcza ma na celu naprawienie szkody przyszłej, wyrażającej się w wydatkach na zwiększenie potrzeby oraz w nieosiągnięciu tych zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany osiągnąłby w przyszłości, gdyby nie dozna rozstroju zdrowia. Rozmiar tych wydatków i rozmiar tych wydatków i rozmiar utraconych korzyści wyznaczyć wysokość renty. Szkoda wyraża się różnicą pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w okresie objętym rentą, a wszelkimi dochodami. Dodatek jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 1/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyznania pracownikowi odprawy istotna jest zatem nie tyle forma rozwiązania umowy o pracę, a spełnienie przesłanek z art. 1 ust. z 28 grudnia1989 r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. (Dz.U. Nr 4 z 1990 r., poz. 19). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III APr 86/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Rada pracownicza poza ustawowo określonym zakresem kompetencji związanych z zatrudnieniem dyrektora nie jest legitymowana do „powierzania dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego wykonywania obowiązków związanych z aktem powołania na stanowisko. II. W wypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego przysługują mu należności ze stosunku pracy dyrektora. Podstawą obliczenia tych należności nie może być inne wynagrodzenie pobierane przezeń w tym samym zakładzie pracy występujący [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 7 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKr 13/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jest oczywiste, że ani zamiar pobicia, ani zranienia nie jest tożsamy z zamiarem średniego (art. 156 § 1 k.k.), a tym bardziej ciężkiego rozstroju zdrowia (art. 155 § 1 k.k.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKr 41/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Różnica między ustawowymi stanami faktycznymi określonymi w art. 210 i 211 k.k. nie polega bowiem na tym, czy sprawca dokonuje osobiście faktycznego aktu zaboru mienia, czy też stosuje wskazane w treści art. 210 k.k. środki przymusu przeciwko osobie, zmusza ją do wydania wartości materialnych, które przywłaszcza. Decydujący natomiast jest czas, w którym następuje zawładnięcie cudzym mieniem.II. Ustawowy stan faktyczny określony w art. 210 wymaga aby zabór mienia następował jednocześnie lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 52/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie możnaby mówić o realnym zbiegu zbrodni z art. 210 § 1 k.k. z występkiem z art. 158 § 1 k.k. Zachodzi bowiem między tymi unormowaniami stosunek lex consumens derolat legi consumpte. Art. 210 k.k. wymaga stosowania przemocy lub jej groźby oraz zaboru mienia, zatem naruszenie nietykalności cielesnej zostaje przez ten przepis skonsumowane. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 37/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie groźba zabójstwa nie jest niezbędną fazą wyprzedzającą usiłowanie, a następnie dokonanie zbrodni zabójstwa, to jednak stanowiła ona zewnętrzny przejaw niekaralnego zamiaru. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 7/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może stanowić podstawy do orzeczenia żądanej w rewizji kary zamiar szkody w postaci śmierci człowieka, gdyż jest to okoliczność należąca do zamian czynu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 1990 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 2/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba wnosząca o odszkodowanie za niesłuszne skazanie nosi miano wnioskodawcy, a reprezentujący jej interesy adwokat jest jej pełnomocnikiem. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, [329], 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU