STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 335/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie dysponując oryginałem europejskiego nakazu aresztowania, prokurator nie powinien w ogóle występować do sądu okręgowego z wnioskiem o wykonanie tego nakazu. Nie można bowiem żądać wykonania czegoś, czego istnienia żądający należycie, a więc w sposób umożliwiający kategoryczne ustalenie autentyczności dokumentu, nie wykazał. 2. Aby w ogóle wszcząć procedurę w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania lub kwestionować jego autentyczność, potrzebny jest sam nakaz, a więc jego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 108/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego sfera dyskrecjonalnej władzy sędziego w zakresie sankcji przewidzianej za zabójstwa typu kwalifikowanego została poszerzona w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym w dacie wydania zaskarżonego wyroku, co stwarza sędziemu możliwość wymierzenia kary nie tylko 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, ale z mocy art. 148 § 1 k.k. również kar od 8 do 15 lat pozbawienia wolności i przepis ten jako względniejszy ma zastosowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 98/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cechą przestępstwa wieloczynowego jest to, że przedawnia się ono w całości, a nie w zakresie poszczególnych jego elementów i datą przedawnienia karalności jest data popełnienia ostatniego czynu wchodzącego w jego skład. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W. rozpoznał sprawę 6 osób, oskarżonych o popełnienie przestępstw na szkodę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (w dalszym tekście uzasadnienia jako FOZZ), działającego w latach 1989–1991. Wyrokiem z dnia 29 marca 2005 r., sygn. akt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 125/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji gdy sprawcy przypisuje się działanie w warunkach art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s., Sąd nie tylko obowiązany jest zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary, ale również instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary ma charakter wyjątkowy, zaś dozór kuratora jest wówczas obowiązkowy. 2. Przypisanie oskarżonemu działania w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, skutkuje również szczególnym obostrzeniem w przypadku ewentualnego warunkowego zwolnienia (art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 446/09.
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma charakter celowy i rozważając zasadność jej udzielenia sąd winien mieć na uwadze fakt, czy skazany wykorzysta przerwę zgodnie z jej przeznaczeniem. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Rafała B., skazanego za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., art. 286 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 1 kwietnia 2009 r. (III Kow 59/09/ pr), w przedmiocie odmowy udzielenia p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 446/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma charakter celowy i rozważając zasadność jej udzielenia sąd winien mieć na uwadze fakt, czy skazany wykorzysta przerwę zgodnie z jej przeznaczeniem. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Rafała B., skazanego za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., art. 286 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 1 kwietnia 2009 r. (III Kow 59/09/ pr), w przedmiocie odmowy udzielenia p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 343/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W kolejnych przepisach rozdziału 65 k.p.k., a mianowicie w art. 607g k.p.k. i art. 607j k.p.k., ustawodawca posługuje się zwrotem „sąd właściwy do rozpoznania sprawy”. Nie jest to jednak bynajmniej, jak chce tego sąd pierwszej instancji, swoiste potwierdzenie odwoływania się art. 607a k.p.k. do reguł ogólnych właściwości miejscowej. Wręcz przeciwnie: wiadomo wszak, że zasady prawidłowej techniki legislacyjnej wykluczają używanie dwóch różnych formuł językowych na określenie tej samej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: II AKz 359/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli z jakichś przyczyn – niedopatrzenia pracownika sekretariatu lub sądu, zaszła potrzeba powiadomienia obrońcy o terminie posiedzenia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania w ostatniej chwili, Sąd Okręgowy winien podejść do sprawy rozsądnie i dodatkowo przekazać tę informację telefoniczne, aby mieć pewność, że wiadomość dotarła do adresata na czas. Pewności takiej nie daje z natury rzeczy potwierdzenie transmisji danych faksem, bo świadczy ono tylko o nadaniu komunikatu, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 285/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego (skazanego) nie można bez jego zgody cofnąć, a warunkiem wniesienia apelacji przez stronę jest złożenie wniosku o sporządzenia na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (tzw. zapowiedź apelacji), to zgoda oskarżonego (skazanego) winna być uzyskana również na cofnięcie wniosku określonego w art. 422 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Piotrowi R., skazanemu za przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 4 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 218/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 417 k.p.k., podlega okres tymczasowego aresztowania stosowany w innej, równocześnie toczącej się sprawie, także wtedy, gdy w tej sprawie oskarżonego uniewinniono, umorzono postępowanie lub odstąpiono od wymierzenia kary co do niektórych tylko czynów zarzuconych oskarżonemu, a w zakresie innych czynów wyłączono sprawę do odrębnego rozpoznania i sprawa w tej wyłączonej części nie została dotychczas zakończona. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, [34], 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU