STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 12 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: I ACz 7/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgłaszając wniosek o przyznanie kosztów według norm przepisanych, strona musi liczyć się z tym, iż wynagrodzenie ustalone zostanie przez sąd zgodnie z obowiązującymi stawkami w granicach pomiędzy stawką górną a dolną. Natomiast zasądzenie wynagrodzenia w wysokości umówionej z zespołem następuje wówczas, gdy wysokość opłat zostanie wykazana kwitami zespołu adwokackiego.Warunkiem zasądzenia kosztów adwokackich w wysokości umówionej jest jednak, aby wysokość ta została sądowi wykazana najpóźniej pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 404/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada ustalania wysokości odszkodowania według cen z daty wyrokowania, wyrażona w art. 363 § 2 k.c., pozostaje bez wpływu na określenie terminu wymagalności świadczenia pieniężnego oraz daty, od której wierzycielowi należą się odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w sytuacji, gdy wysokość świadczenia pieniężnego w sytuacji, gdy wysokość świadczenia określonego w dobrach nie uległa zmianie, a zmienił się jedynie kurs dolara. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: I ACr 367/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie przewozu (całkowicie lub częściowe) jest jedną z postaci ograniczenia obowiązku przewozu i może być wprowadzone między innymi przez przewoźnika, ale tylko z przyczyn wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 prawa przewozowego, a to i za zgodą i na warunkach ustalonych przez branżowego ministra, jeśli okres tego ograniczenia ma być dłuższy niż trzy dni. Natomiast art. 49 ust. 3 prawa przewozowego przewiduje zawieszenie biegu terminu przewozu, a nie zawieszenie przewozu jako jednej z postac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 23/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia do okresów ubezpieczenia bez znaczenia pozostaje fakt jednoczesnego uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, o ile oczywiście z całokształtu okoliczności sprawy wynika, iż nauka nie wykluczała możliwości stałej pracy na gospodarstwie rolnym. Z pewnością uznanie pracy za stałą na gospodarstwie rolnym wyklucza np. zamieszkiwanie danej osoby w internacie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 28/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z prawem (...) jest stanowisko ustalające, że zdarzenie z przecieraniem własnych drzew na deski przeznaczone do budowanego domu mieszkalnego oraz urządzeń inwestorskich (deski mniej wartościowe) jest wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym, gdyż było to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i powstałe podczas wykonywania zwykłych czynności przy prowadzeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 31/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie przepis art. 13 ust. 2 i 6 ustawy emerytalnej nie zawiera definicji podjęcia pracy przymusowej, lecz należy przez to pojęcie rozumieć wykonywaną pracę w różnych warunkach niezależnych od woli osoby świadczącej tę pracę. Forma przymusu pracy może być różna, od przymusu bezpośredniego (fizycznego), przez przymus psychiczny (bezpośrednie wpływanie na wolę) do przymusu biologicznego (odmowa podania środków życiowych). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III APr 27/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi skierowanemu do pracy za granicą wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, pod warunkiem podjęcia pracy przez pracownika w macierzystym zakładzie pracy w terminie 14 dni od zakończenia pracy za granicą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 229/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznaniem świadczenia jest przyznanie prawa do pobierania świadczenia, którego uprzednią przesłanką jest stwierdzenie prawa do świadczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III AUr 130/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednorazowe odszkodowanie należne żołnierzowi z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z choroby pozostającej z związku ze służbą wojskową (...), którego nie uzyskał on za życia na skutek bezczynności lub zawinionej opieszałości odpowiedniego organu wojskowego, przysługuje członkom jego rodziny (...) także w sytuacji, gdy śmierć żołnierza nie była spowodowana chorobą pozostającą w związku ze służbą wojskową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1991 r., sygn. I ACz 14/91

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACz 14/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Andrzej Zieliński.W myśl art. 56 pkt. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982r. - Prawo o Adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.) uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia opłat za czynności adwokackie nie obejmuje opłat za czynności w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, [331], 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU