STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Ryszard A Stefański.Stwierdzenie przez Sąd błędnej kwalifikacji prawnej nie jest podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 44/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Piotr Piszczek 1. Art. 50§ 1 k.k. pozostawiając do uznania sądu dla danego przypadku, wybór właściwej co do rodzaju i wysokości kary wymaga jednak od sądu dokonania wielorakich ocen, w tym między innymi oceny stopnia niebezpieczeństwa społecznego przypisanego oskarżonemu czynu, nie jako ustawowego typu danego przestępstwa, lecz czynu popełnionego konkretnie, w konkretnych okolicznościach i przez konkretnego sprawcę.2. Ocena ta, wraz z oceną dalszych okoliczności decydujących o orzeczeniu w pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKr 65/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przyczynienie się sprawcy do ujawnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 57 § 2 pkt 1 k.k. musi być przez tego sprawcę zamierzone, a nie przypadkowe, a więc niezależne od jego woli.II. Sądy zobowiązane są stosować obowiązujące prawo niezależnie od czyichkolwiek poglądów na temat genezy tego prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKr 70/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdej sprawie, w której sprawca rozboju posłużył się w stosunku do pokrzywdzonego ręcznym miotaczem gazu łzawiącego należy możliwie precyzyjnie ustalić: z jak bliskiej odległości użyty został ów miotacz, czy nastąpiło to na otwartym powietrzu, czy też w pomieszczeniu zamkniętym, jaki czas trwało użycie jego w stosunku do osoby pokrzywdzonej, oraz czy gaz był wprost skierowany np. na oczy pokrzywdzonego. Najistotniejsze jest bowiem zawsze ustalenie intensywności chemicznego oddziaływania na o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 63/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Znaczy stan nietrzeźwości oskarżonego w chwili popełnienia zarzuconego przestępstwa, demonstrowanie przez niego fragmentarycznej pamięci, sadystycznie zachowanie pod wpływem alkoholu na tle zarzuconej zbrodni zabójstwa mogą rodzić uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.II. Sąd Wojewódzki słusznie uznał, że w sprawach o przestępstwa zagrożone najwyższym wymiarem kary badania psychiatryczne mogą być połączone z obserwacją w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKr 62/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro aresztowany nie został doprowadzony na rozprawę obojętnie z jakich przyczyn (usprawiedliwionych lub nie) to przeprowadzenie pod jego nieobecność czynności procesowych skutkuje uchylenie wobec jego osoby zapadłego orzeczenia bez względu na to, czy miał on zagwarantowane prawo do obrony przez uczestnictwo w rozprawie jego obrońcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 32/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przy nie ustalonej jednoznacznie postaci winy orzeczono najsurowszą karę pozbawienia wolności, wyrok w takiej redakcji musi być uznany za „oczywiście niesprawiedliwy”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 267/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia przepisu art. 675 § 1 k.c. prowadzi do wniosku, że nie za każde pogorszenie rzeczy odpowiada najemca lecz tylko za takie, które jest następstwem nieprawidłowego jej użytkowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: I ACr 20/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy rozliczeniach bezgotówkowych miejscem świadczenia jest rachunek bankowy wierzyciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 133/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W dotychczasowym orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że umowa jest ważna mimo, iż strony nie określiły ceny ani nie wskazały podstaw do jej ustalenia, jeżeli tylko okoliczności towarzyszące zawarcia umowy pozwalają na przyjęcie zgodnej woli stron związania się ceną przyjętą w stosunkach danego rodzaju. Strony nie zawsze ustalają cenę, a zawarcie umowy następuje przez fakty dokonane w sposób dorozumiany. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, [332], 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU