STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 22/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotnym elementem każdego stosunku obligacyjnego jest obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia w należytym stanie . Mimo braku oznaczenia w umowie stron terminu płatności, zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego, wynikające z umowy wzajemnej, należy na gruncie aktualnie obowiązującego prawa, zaliczyć do zobowiązań terminowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I ACz 12/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 545 § 4 k.p.c. oddalając wniosek o ubezwłasnowolnienie złożony w złej wierze lub lekkomyślnie Sąd nakłada na wnioskodawcę grzywnę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 47/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez względu na to, czy na elementy umowy o wycieczkę dotyczące przewozu jej uczestników spojrzymy przez pryzmat przepisów o umowie przewozu, czy też przepisów umowy o dzieło, należy dojść do jednoznacznego wniosku, że w sytuacji gdy podróżny swój bagaż umieści bez możliwości spełnienia nad nim stałego nadzoru - w miejscu wskazanym przez przewoźnika powstanie obowiązek sprawowania nad nim pieczy w zakresie odpowiadającym na ogół obowiązkom przechowawcy w umowie przechowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: I ACr 142/91 i I ACz 114/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prywatyzacja przedsiębiorstw polega na takim przekształceniu własnościowym, przy którym dochodzi do przeniesienia własności prywatyzowanego mienia na rzecz osób trzecich. Istotą jej jest zmiana właściciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 602/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Założeniem wyroku częściowego (art. 317 k.p.c.) obejmującego tylko część żądania jest dopuszczalność tzw. rozdrobnienia roszczenia. Roszczenia te muszą być podzielone. Brak przesłanki w postaci podzielności roszczenia w sprawie o wydanie orzeczenia zastępującego całą uchwałę o podziale Spółdzielni (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r., o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości - Dz.U. Nr 6, poz. 36 z późn. zm.) stanowi o niedopuszczalności wydania wyroku częściowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: I ACz 253/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności nie należy ani do postępowania rozpoznawczego, ani do postępowania egzekucyjnego, lecz jest postępowaniem odrębnym, spełniającym pomocniczą funkcję w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Ponieważ postępowanie to sprowadza się z reguły do czynności jednorazowej, dlatego i wynagrodzenie adwokata powinno się ustalać jak za czynności jednorazowe nie związane z merytorycznym prowadzeniem sprawy - na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 390/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczanie dowodu z zeznań świadków i stron, przeciwko lub ponad osnowę dokumentu, unormowane przepisem art. 247 k.p.c. oznacza tyle, że strony, będące uczestnikami czynności prawnej, objętej dokumentem, nie mogą, zeznaniami świadków i własnymi dowodzić, że nie złożyły oświadczenia zawartego w dokumencie lub, że oświadczenie to miało inną treść. Natomiast kwestia, czy złożone oświadczenie było zgodne z prawem, jest zagadnieniem, którego cytowany przepis w ogóle nie dotyczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 244/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna (art.171 § 1 kodeksu handlowego), jest podmiotem, a nie przedmiotem prawa własności. Fakt ten rodzi określone konsekwencje prawne i powoduje, że wspólnicy także jedyny wspólnik w przypadku spółki jednoosobowej) - nie są właścicielami majątku spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 253/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy pracy zaliczane do dawnej I kategorii zatrudnienia wykonywanej w warunkach określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 9 marca 1984 r., w sprawie zatrudnienia za granicą... (Dz.U. Nr 17, poz. 81 ze zm.)powinny być uwzględnione nie tylko w ogólnym stażu pacy wykonywanej w szczególnych warunkach, wymaganym do uzyskania emerytury w myśl § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 07. 02. 1983 r., w sprawie wieku emerytalnego... (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III AUr 298/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez sprawy wszczęte po wszczęte po wejściu w życie ustawy, o jakich mowa w art. 121 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7, poz. 24), do których ma zastosowanie art. 131 ustawy powołanej w art. 93 w .w ustawy z 20 grudnia 1990 r. w brzmieniu ustalonym w tym artykule - należy rozumieć wyłącznie sprawy wszczęte w zakresie objętym tą nowelizacją tj. w zakresie roszczeń o zaliczenie do wysługi emerytalnej okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 -go [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, [333], 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU