STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 272/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40 poz. 267 z późn. zmianami) nie przysługuje osobie nie posiadającej żadnego okresu zatrudnienia w rozumieniu art. 11 ust 2 tej ustawy, a jedynie okresy zaliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu art. 13 ustawy oraz art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. z 1989 r., Nr 24 poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w łodzi z dnia 21 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 278/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolnik, któremu organ rentowy decyzją wydaną pod rządem ustawy z dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniuspołecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 24, poz. 133) ustalił warunkowo prawo do emerytury lub renty i który przed dniem 1 .01. 1991r. nie spełnił warunków nabycia prawa może skutecznie dochodzić prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej rolniczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20. 12. 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz 24) na wnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III AUz 17/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sposób bardzo jasny art. 120 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że od czasu wydania przepisów wykonawczych do ustawy stosuje się odpowiednio przepisy dotychczasowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: III APr 92/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką nabycia przez kierownika zakładu pracy prawa do premii rocznej określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r., (Dz.U. Nr 21, poz. 148) są wyłącznie okoliczności ekonomiczne . Sposób wykonywania pracy przez tego kierownika nie może być brany pod uwagę zarówno w odniesieniu do premii rocznej, jak i kwartalnych zaliczek. Skoro jednakże pozwana nie wypłacała kwartalnych zaliczek do końca 1990r., to powód nie może zasadnie twierdzić, iż fakt nie wypłacenia mu zaliczk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III AUr 289/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stale i w pełnym wymiarze czasu pod ziemią, oznacza 25 dniówek przepracowanych pod ziemią w każdym miesiącu w okresie przed 1 stycznia 1981 r., a od 1 stycznia 1981 r. - 22 dniówki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 263/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez uprzednie zatrudnienie przy ustalaniu uprawnień do górniczych świadczeń emerytalno - rentowych należy rozumieć uprzednie wykonywanie pracy górniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Piotr Piszczek Zarówno konstrukcja art.299 k.p.k. jak i ż zażalenie może dotyczyć jedynie decyzji sądu I instancji podjętej w trybie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k.(...) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 10/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszczęcie sprawy w postępowaniu sądowym następuje z momentem wpłynięcia aktu oskarżenia do sądu, nie zaś dopiero z momentem rozpoczęcia rozprawy, czy rozpoczęcia przewodu sądowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 20/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Wincenty Grzeszczyk„ Niewątpliwie łączne rozpoznanie sprawy wszystkich sprawców przestępstwa najlepiej zapewni wszechstronne wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy i prawidłowe osądzenie sprawców . Zasada ta nie ma jednak bezwzględnego charakteru; wyłącznie do odrębnego postępowania może być koniecznością wynikającą z faktu ukrywania się jednego ze sprawców”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 221/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Silne wzburzenie (afekt) usprawiedliwione okolicznościami stanowi w systemie polskiego prawa karnego ustawowe znamię tylko jednego przestępstwa, a mianowicie zabójstwa z art. 148 § 2 k.k. Podkreślić przy tym należy, że silne wzburzenie (afekt), które nie jest usprawiedliwione okolicznościami nie może być kwalifikowane w oparciu o ten przepis. W tej sytuacji z art. 148 § 1 k.k. odpowiada zarówno sprawca zabójstwa nie poprzedzonego afektem, jak i zabójca, który działał wprawdzie w stanie silnego w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, [334], 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU