STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: III APr 7/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W warunkach postępującej inflacji podstawą odszkodowania w pełnej wysokości, za niedobór w mieniu pracownikowi powierzonym, powinny stanowić ceny z daty wyrokowania chyba, że szczególne okoliczności wymagają ustalenia odszkodowania według cen istniejących w innej dacie, a w szczególności w dacie powzięcia wiadomości o niedoborze. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: III AUr 76/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Omawiany przepis art. 11 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r., o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), jest bowiem przepisem prawa materialnego, który wymienia warunki pod jakimi dany okres może być uznany za okres równorzędny z okresem zatrudnienia i jednym z tych warunków jest udokumentowanie niemożności otrzymania pracy lub podjęcia szkolenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: III AUr 47/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez użyte w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7/91, poz. 24) sformułowanie: „za każdy rok takiej pracy” należy rozumieć każdy pełny rok pracy przymusowej, a przewidziany tym przepisem dodatek w wysokości 2 % emerytury podstawowej - jako przysługujący za każdy pełny rok takiej pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: III AUr 254/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 53 § 1 k.p. nie nakazuje zakładowi pracy rozwiązania umowy o pracę, jeżeli zachodzą określone w tym przepisie warunki niezdolności pracownika do pracy - lecz tylko stwarza dla zakładu pracy prawną możliwość takiego rozwiązania stosunku pracy, z której zakład pracy może nie skorzystać. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: III AUr 296/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r., o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą (Dz.U. Nr 53, poz. 342), nie wyłącza okresu przepustki. Korzystając z przepustki żołnierz odbywa nadal czynną służbę wojskową. Żołnierz nie udaje się na przepustkę samowolnie, lecz tylko na polecenie przełożonych, bo podlega dyscyplinie wojskowej. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę albo wyznaczone miejsce przebywania, podlega karze (por. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 7/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Zgłaszając wniosek o przyznanie kosztów według norm przepisanych, strona musi liczyć się z tym, iż wynagrodzenie ustalone zostanie przez sąd zgodnie z obowiązującymi stawkami w granicach pomiędzy stawką górną a dolną. Natomiast zasądzenie wynagrodzenia w wysokości umówionej z zespołem następuje wówczas, gdy wysokość opłaty zostanie wykazana kwitami zespołu adwokackiego. Warunkiem zasądzenia kosztów adwokackich w wysokości umówionej jest jednak, aby wysokość ta została sądowi wykazana najp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: II AKr 4/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Apelacyjny podziela poglądy doktryny i judykatury co do tego, że okolicznością usprawiedliwiającą afekt nie może być zawiedziona pozamałżeńska miłość. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKr 43/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar sprawcy jest wynikiem jego świadomości i będąc określonym ogniwem procesu psychicznego może być ujawniony tylko na podstawie zachowania się sprawcy, chyba że on sam słowami ujawni swój zamiar . Na ocenę zamiaru sprawcy winny więc wpłynąć zarówno przesłanki podmiotowe jak i przedmiotowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II AKr 134/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doprowadzenie do stanu bezbronności nie musi być wynikiem skrępowania ruchów - to jest wykręcenia rąk, przytrzymywania ich. W tym konkretnym przypadku pokrzywdzony został osaczony przez trzech napastników, w niewielkim pomieszczeniu ubikacji o wymiarach 2,1m. - 0,70 m. w ten sposób, że nie miał żadnej możliwości oporu, wobec wielości napastników i dysproporcji sił. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 74/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro więc oskarżony w chwili tymczasowego aresztowania nie wykazał żadnej troski o sprawy materialne swoich dzieci, nie pracował i nie interesował się ich losem - to obecnie nie może skutecznie powołać się na ich trudną sytuację materialną jako okoliczność szczególną i uzasadniającą uchylenie tymczasowego aresztowania. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, [339], 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU