STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: III APr 52/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spożycie przez pracownika alkoholu metylowego, które stało się możliwe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia (oznakowania) i przechowywania trucizn - w czasie i miejscu wykonywania pracy - w błędnym przekonaniu, iż jest to inny rodzaj alkoholu nie stwarzający zagrożenia dla życia człowieka - nie zrywa związku czasowego z pracą i zdarzenie takie winno być uznane za wypadek przy pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 62/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Ryszard A. StefańskiSkoro aresztowany oskarżony nie został doprowadzony na rozprawę obojętnie z jakich przyczyn (usprawiedliwionych lub nie) to przeprowadzenie pod jego nieobecność czynności procesowych skutkuje uchylenie wobec jego osoby zapadłego orzeczenia bez względu na to, czy miał zagwarantowane prawo do obrony przez uczestnictwo w rozprawie jego obrońcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 10, Sygnatura: I ACz 253/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Andrzej Zieliński„Postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności nie należy ani do postępowania rozpoznawczego, ani do postępowania rozpoznawczego, ani do postępowania egzekucyjnego, lecz jest postępowaniem odrębnym, spełniającym pomocniczą funkcję w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Ponieważ postępowanie to sprowadza się z reguły do czynności jednorazowej, dlatego i wynagrodzenie adwokata powinno się ustalać jak za czynności jednorazowe nie związane z merytorycznym prowadzeniem s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: II AKr 29/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Wincenty Grzeszczyk„W szczególności naruszono przepis art. 188 § 1 i 2 k.p.k., z którego jednoznacznie wynika, że w wypadku podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci, należy zawsze zarządzić oględziny zwłok i ich otwarcie. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r., o wykonywaniu oględzin sądowo - lekarskich [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKr 45/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada wyrażona w art. 3 § 3 k.p.k. zawierająca zakaz rozstrzygania na niekorzyść oskarżonego nie dających się usunąć wątpliwości, nie ma zastosowania do przypadku, gdy wątpliwości te są rezultatem niedokładnego i niewyczerpującego postępowania dowodowego. W wypadku zaistnienia takich wątpliwości Sąd ma nie tylko możliwość ale i obowiązek uzupełnienia z własnej inicjatywy postępowania dowodowego, aby ustalić fakty zgodne z ich rzeczywistym przebiegiem i wyjaśnić nasuwające się w tym zakresie wą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKr 71/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów - sąd orzekający rozstrzygając o winie bądź niewinności oskarżonych kieruje się własnym wewnętrznym przekonaniem, nie skrępowanym żadnymi ustawowymi regułami dowodowymi. Przekonanie to pozostaje tak długo pod ochroną art. 4 § 1 k.p.k. dopóki nie zostanie wykazane, iż Sąd I instancji oparł swoje przekonanie o winie oskarżonych bądź na okolicznościach nie ujawnionych w toku przewodu sądowego, bądź też ujawnionych w toku przewodu sądowego, ale ocenionych w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKr 54/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego zachodzić mogą wtedy, gdy oskarżony przebył chorobę psychiczną, uraz mózgu oraz inną chorobę prowadzącą z reguły do zmian w psychice, a także wtedy, gdy postępowanie i zachowanie oskarżonego odbiega, w sensie ujemnym, od rozwoju umysłowego, postępowania i zachowania się ludzi normalnych w sensie psychicznym.II. Nawet fakt przebywania w szpitalu psychiatrycznym nie może być uznany za stanowiący uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKr 47/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres badań psychiatrycznych w konkretnym wypadku zależny jest od spostrzeżeń biegłych, od wywiadu lekarskiego, od zaświadczeń lekarskich dotyczących uprzednich urazów czy hospitalizacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 84/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zaskarżonym postanowieniu rozpoznawanym w postępowaniu karnym zasądzono pełnomocnikowi - adwokatowi wynagrodzenie w granicach przewidzianych przepisami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, zaś powoływanie się na naruszenie przepisów mających zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokata w sprawach cywilnych, jest nietrafne, skoro do takich spraw nie należą wnioski rozpoznawane na podstawie przepisów rozdziału 50 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie zawarte w art.1 ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991 r. „czy czyn związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie może być interpretowany tylko przedmiotowo, wymaga także analizy strony podmiotowej, która może niejednokrotnie decydować o tym, czy dany czyn może być uznany za uzasadniający unieważnienie orzeczenia, czy też powodować oddalenie wniosku o unieważnienie orzeczenia, czy też powodować oddalenie wniosku o unieważnienie”. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, [341], 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU