STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 89, Sygnatura: I ACr 69/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 zm. Dz.U. Nr 41 z 1988 r., poz. 324, Dz.U. z 1989 r., Nr 34, poz. 187 i Dz.U. Nr 29 z 1990 r., poz. 173) w art. 31 nakłada na redaktora naczelnego obowiązek opublikowania na wniosek zainteresowanego: sprostowania wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Nie jest przeto wykluczone domaganie się opublikowania pisma zawierającego w swej treści zarówno sprostowanie jak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: I ACr 162/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożliwość świadczenia w rozumieniu art. 387 § 1 k.c. oznacza, ze świadczenie jest niemożliwe do spełnienia obiektywnie, nie tylko zatem nie może go spełnić dłużnik, ale także inna osoba. Skutku wymienionego w tym przepisie nie wywoła zatem niemożliwość subiektywną, istniejącą tylko po stronie dłużnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 58, Sygnatura: III AUr 444/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy prac nauczyciela, wychowawcy i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkołach i placówkach wymienionych w art. 15 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w wymiarze pracy nie niższym niz polowa obowiązującego wymiaru zajęć, podlegają uwzględnieniu przy ustaleniu okresu zatrudnienia w szczególnym charakterze (art. 97 w związku z art. 86 Karty Nauczyciela). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 59, Sygnatura: III AUr 417/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za prace górniczą uważa się zatrudnienie pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu kopalń. Skoro więc zatrudnienie ubezpieczonego w charakterze dozoru ruchu bylo wykonywane na powierzchni, nie jest praca górnicza i nie może być zaliczane do górniczej emerytury. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: III AUr 235/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Również okresy równorzędne i zaliczalne, które miały miejsce na obszarze Państwa Polskiego, przed ustaleniem jego obecnych granic sa brane pod uwagę przy ustaleniu prawa do świadczeń z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z pózn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 2, Sygnatura: II KRN 90/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każde zachowanie osoby, stanowiące wyraz korzystania z praw i wolnści człowieka (np. występującej na rzecz swobody przekonań religijnych), równoznaczne jest z „działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”. Tylko wówczas, gdy szczególne okoliczności działania, podjętego na rzecz realizacji swobód obywatelskich, pozwalają na stwierdzenie, iż równocześnie działanie to związane było z - verba legis - „działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego&# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1990 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 5, Sygnatura: I PRN 29/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 69 k.p. w brzmieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107) nie wyłącza możliwości dochodzenia przez pracownika odwołanego - z naruszeniem przepisów prawa - ze stanowiska w sposób równoznaczny z rozwiązaniem umowy o prace bez wypowiedzenia (art. 70 § 3 k.p.) roszczenia o odszkodowanie przewidzianego w art. 56 i 58 k.p. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 188/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o odmowę wydania paszportu oraz wniosek o unieważnienie paszportu skierowany do organu paszportowego przez Sąd lub inny upoważniony organ na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o paszportach z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 5) jest w istocie postanowieniem w przedmiocie środka zapobiegawczego innego niż środki określone w rozdziale 24 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 220/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar nagły (dolus repentinus) charakteryzuje się tym, iż powstaje raptownie pod wpływem niespodziewanej podniety i aczkolwiek sprawca ogarnia swoją świadomością przestępne działanie, to jednak nie rozważa szczegółów swego czynu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 62/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ręczny miotacz gazowy, którego skład chemiczny gazu jest tego rodzaju, że użyty wobec człowieka spowodować może poważne obrażenia ciała ma cechę niebezpieczności.2. Jeżeli jednak, wobec szczególnie ostrożnego użycia takiego miotacza, zagrożenie dla zdrowia nie jest - in concreto - realne i rzeczywiste to brak jest podstaw do uznania ręcznego miotacza gazu za narzędzie niebezpieczne w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, [350], 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU