STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 12 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I AUr 501/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 87, poz. 506 ze zm.), mają charakter subsydiarny, tj. uzupełniający własne środki, możliwości i uprawnienia osoby objętej systemem świadczeń z pomocy społecznej. W tym układzie, jeżeli gmina sprawia pogrzeb zmarłemu renciście, to może dochodzić od organu rentowego zwrotu kosztów pogrzebu w udokumentowanej wysokości, nie przekraczającej ustawowej wysokości zasiłku pogrzebowego, przysługującego w ra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 52/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. Nr 40, poz. 236) w części ograniczającej stosowanie tego rozporządzenia do uspołecznionych zakładów pracy jest nieważny jako wykraczający poza delegację z art. 126 § 1 k.p. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 341/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Przepisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców (Dz.U. Nr 26 p.145) nie gwarantowały ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w wysokości odpowiadającej 3-krotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej z okresu, z którego ustalona jest ta podstawa, nawet przy opłacaniu składek w wysokości maksymalnej. Podstawę wymiaru świadczeń, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1973 r. o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III APr 22/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 358 1 § 3 k.c., na który powołuje się powód w rewizji, stanowi odstępstwo od zasady nominalizmu wyrażonej w § 1 ww. przepisu. Z brzmienia art. 358 1 § 3 k.c. wynika jednakże, iż zmiana siły nabywczej pieniędzy nie wywiera wpływu na istniejące zobowiązania z mocy samego prawa. Ocena, czy należy wprowadzić zmianę zobowiązania przez stosowne podwyższenie świadczenia dłuży do sądu orzekającego, przy czym jako kryteria tej oceny ustawodawca przyjął rozważenie interesów obu stron zgodnie z zasada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III APr 36/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 193 § 1 prawa spółdzielczego, wykluczenie członka ze spółdzielni może następnie z przyczyn uzasadniających według przepisów prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z brzmienia przepisu wynika, że w razie niemożności dalszego zatrudnienia członka z jego winy, spółdzielnia może doprowadzić do ustalenia spółdzielczej umowy o pracę, tylko w drodze wykluczenia go ze spółdzielni. W ten sposób wykluczenie pochłania w spółdzielczym stosunku pracy rozwią [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III APr 40/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniżenie wynagrodzenia pracownikowi przez pracodawcę istotnie zasługuje na ocenę negatywną. jednakże sam fakt naruszenia prawa przez pracodawcę nie może upoważniać pracownika do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w sytuacji kiedy dysponuje nieskrępowaną możliwością dochodzenia swych roszczeń tak przed organem mediacyjnym jakim jest komisja pojednawcza, czy też bezpośrednio przed sądem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II KRN 92/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może być mowy o recydywie wielokrotnej, jeżeli czwarte popełnione przez sprawcę przestępstwo, odpowiadające wszystkim pozostałym warunkom określonym w art. 60 § 2 k.k., zostanie poprzedzone faktem nawet wielokrotnego odbywania kary przez sprawcę skazanego poprzednio dwukrotnie z zastosowaniem art. 60 § 1 k.k., ale w okolicznościach pozwalających na orzeczenie kary łącznej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II KRN 101/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wyrok skazujący za czyn związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego został wydany mimo istnienia przesłanek do umorzenia postępowania z powodu abolicji, to należy stwierdzić nieważność tego wyroku na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I CRN 31/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Wojewódzki jako organ rejestracyjny nie powinien odmawiać rejestracji dziennika lub czasopisma - z przyczyn określonych w art. 21 prawa prasowego (w brzmieniu ustalonym w art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz zmianie ustawy - Prawo prasowe, Dz.U. Nr 29, poz. 173) - bez uprzedniego wysłuchania wnioskodawcy na posiedzeniu sądowym lub odebrania od niego oświadczenia na piśmie (art. 514 § 1 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKr 181/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dzieciobójstwo (art. 149 k.k.) może być popełnione z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, [352], 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU