STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 561/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za okres zatrudnienia, wymaganego do dnia rozwiązania stosunku pracy, w myśl § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 27) należy również uznać okres zatrudnienia wraz z okresem, o który skrócono wypowiedziane umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 353/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przywołany w części wstępnej przepis art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) wskazuje na uprawnienie uczniów szkół ponadpodstawowych do renty inwalidzkiej, jeżeli stali się oni inwalidami I lub II grupy w czasie uczęszczania do szkoły. Wyjaśnienia wymaga pojęcie “uczęszczanie do szkoły”. Gramatyczna wykładnia tego sformułowania prowadzi wprost do przyjęcia, iż oznacza ono nie tylko fizyczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III APr 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, iż powód zwolniony został z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie jest przeszkodą dla wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego w tym zakresie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: III AUr 225/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz.U. Nr 29, poz. 156) wyłącza możliwość zastosowania uregulowania zawartego w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, normując odrębnie kwestię wieku dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu duchownych. Unormowanie wynikające z tego przepisu wymaga dla kobiet ubiegających się o świadczenie emerytalne osiągnięcia wieku 60 lat życia i mimo odesł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Omówienie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 279/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Stanisław Zimoch1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym od okresu tymczasowego aresztowania, na poczet tej kary podlega zaliczeniu tylko okres tymczasowego aresztowania równy jej wymiarowi.2. Zaliczając na poczet kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania równy wysokości orzeczonej kary, nie należy zamieszczać stwierdzenia uznającego odbycie tej kary w całości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 3, Sygnatura: I PRN 60/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Pracy zasądzając na podstawie art. 57 § 1 k.p. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy może na podstawie art. 300 k.p. i stosowanego odpowiednio art. 358 1 § 3 k.c. zmienić wysokość tego świadczenia jeżeli pomiędzy chwilą rozwiązania stosunku pracy a chwilą orzekania nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKr 24/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Działanie oskarżonego polegało na usiłowaniu sprowadzenia pożaru o jakim mowa w art. 138 § 1 k.k. O takim zakwalifikowaniu prawnym przestępnego zachowania się oskarżonego decyduje zamiar i działanie podjęte w celu jego bezpośredniego urzeczywistnienia, nie zaś zasięg ognia oraz rozmiary spowodowanej szkody. Okoliczność, ze wczesne podjęcie akcji gaszenia ognia zapobiegło rozszerzaniu się ognia i jego przerodzeniu się w pożar, o którym mowa w art. 138 § 1 k.k. nie może prowadzić do oceny zach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKr 36/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pożyczka będąca dobrowolną umową między stronami, gdyby nawet tylko teoretycznie założyć, iż wcześniej doszło do bliżej nieokreślonej obietnicy jej udzielenia oskarżonym przez pokrzywdzonego, nie może być realizowana przy użyciu gróźb pozbawienia życia i niebezpiecznych narzędzi, wzbudzających obawę zrealizowania groźby w pokrzywdzonym, zwłaszcza w takiej sytuacji jak w przedmiotowej sprawie, gdy termin jej realizacji z całą pewnością nie był wcześniej określony, a sytuacja płatnika obu oska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 1/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ani ponowne, dokładniejsze jeszcze przesłuchanie świadków, ani zadanie dodatkowych pytań powołanym w sprawie biegłym nie może stanowić przesłanek zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego.2. Jeżeli prokurator... zajmuje stanowisko, że dalsze poszukiwanie dowodów jest bezcelowe, to Sąd winien sprawę rozpoznać w granicach aktu oskarżenia i zebranych dowodów z tym, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 § 3 k.p.k. - jeżeli powstają wątpliwości, których usunąć się n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKo 158/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponieważ postanowienie o odmowie wyłączenia sędziów nie zamyka drogi do wydania wyroku, a w rozdziale 2 działu II kodeksu postępowania karnego brak jest przepisu szczególnego dotyczącego zażalenia na postanowienie dotyczące wyłącznie sędziego (sędziów), trafnie przyjęto że środek odwoławczy na takie postanowienie nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, [360], 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU