STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I SA/Po 832/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zwrot „zbycie” jest pojęciem szerszym niż zakup i może nastąpić również w formie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności. Obejmuje każde prawem dopuszczalne przeniesienie prawa własności rzeczy na osobę trzecią. Ustawodawca opodatkowuje jednak jedynie takie zbycie, które ma charakter odpłatny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Gd 1184/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie można uznać, że miejsce postojowe jest towarem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) i może stanowić samodzielny przedmiot obrotu oraz że podlega opodatkowaniu według odrębnej stawki podatku. 2. Przy czynnościach dostawy towaru w postaci przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, któremu towarzyszy sprzedaż prawa do korzystania z miejsca postojowego na samochód osobowy, ze względu na trudności w wyodrębnieniu od cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I SA/Rz 845/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwrot: „jakakolwiek informacja wiążąca się z (...) nabywcą”, oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym, itp. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży. 2. Spółka przejmująca wchodzi w prawa i obowiązki przejętych spółek z dniem po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I SA/Rz 814/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można uznać, aby posługiwanie się cudzym majątkiem (np. cudzymi środkami trwałymi) było okolicznością wyłączającą działalność podmiotu z zakresu podmiotowego opodatkowania oraz przerzucającą obowiązek podatkowy na tego, kto jest właścicielem owego majątku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 8 lutego 2011 r., spraw ze skarg W. S., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2008 r., nrnr: (...), (...), (...), (...), w przedmioc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II SAB/Gd 5/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z faktu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie organizowania wysypisk i gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy nie wynika jednak obowiązek gminy realizacji określonej inwestycji na zasadach i w terminie wskazanym przez podmiot indywidualny. Skarga na bezczynność jest więc w takiej sytuacji niedopuszczalna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi R. M. i A. M., na bezczynność Wó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I SA/Łd 1352/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie określonych czynności bądź podmiotów wykonujących określone czynności z opodatkowania stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania. Innymi słowy, jeśli prawodawca nie wskazał wyraźnie w ustawie podatkowej bądź rozporządzeniu do ustawy, że dana czynność podlega zwolnieniu z opodatkowania, to czynność taka podlega opodatkowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r., sprawy ze skargi Fundacji „A” z siedzibą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II SA/Lu 17/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ jednostki pomocniczej nie ma legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę podjętą przez gminę, która tę jednostkę ustanowiła w statucie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Zarządu Osiedla, na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...)., nr (...), w przedmiocie wyrażenia opinii na temat budowy elektrowni biometanowej, postanawia, odrzucić skargę. UZASADNIENIE Zarząd Osiedla [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I SA/Po 809/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II SAB/Gd 5/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z faktu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie organizowania wysypisk i gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy, nie wynika jednak obowiązek gminy realizacji określonej inwestycji na zasadach i w terminie wskazanym przez podmiot indywidualny. Skarga na bezczynność jest więc w takiej sytuacji niedopuszczalna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi R. M. i A. M., na bezczynność W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 1 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Łd 1394/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 142, poz. 176, z późn. zm.) wynika, że zawarte w tym przepisie wyliczenie wydatków na cele mieszkaniowe, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy. Brak jest zatem podstaw, aby do tego katalogu zaliczyć także inne wydatki, pozostające poza tym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, [37], 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU