STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

II AKz 209/92

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 grudnia 1992 r.
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zaistnienia zbiegu negatywnych przesłanek procesowych względnych (podsądność sądu wojskowego) i bezwzględnych (prekluzja lub przedawnienie), priorytet ma przesłanka bezwzględna, na której sąd winien zawsze opierać swą decyzję, gdyż dotyczy ona dopuszczalności procesu w każdej sytuacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 193/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu odszkodowawczym sąd nie jest władny kwestionować i poddawać odmiennym ocenom tych wszystkich części prawomocnego orzeczenia, które nie zostały w późniejszym czasie wzruszone (czy to w trybie rewizji nadzwyczajnej, czy w trybie wznowienia postępowania, a także w szczególnym trybie stwierdzenia nieważności na mocy ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 18/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy kodeksu handlowego do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazują sprawy o bardzo różnym charakterze - zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, a każda uchwała może być zaskarżona do Sądu (art. 240, 413 k.h.o. Roszczenie o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia wspólników może mieć zatem zarówno charakter sprawy niemajątkowej (np. zaskarżenie uchwały o wyborze władz spółki), jak i sprawy majątkowej przy zaskarżeniu uchwał dotyczących spraw majątkowych spółki czy wspóln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 18/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy kodeksu handlowego do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazują sprawy o bardzo różnym charakterze - zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, a każda uchwała może być zaskarżona do Sądu (art. 240, 413 k.h.o. Roszczenie o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia wspólników może mieć zatem zarówno charakter sprawy niemajątkowej (np. zaskarżenie uchwały o wyborze władz spółki), jak i sprawy majątkowej przy zaskarżeniu uchwał dotyczących spraw majątkowych spółki czy wspóln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 413/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rewizja niesłusznie przypisuje zawartemu w zamówieniu stwierdzeniu “płatne z naszego konta...”, walor ustalenia miejsca spełnienia świadczenia. Stwierdzenie to, bowiem stanowi jedynie określenie sposobu zapłaty, wskazanie, że zapłata nastąpi w formie bezgotówkowej - przelewem bankowym.2. Miejsce świadczenia pieniężnego w odniesieniu do świadczeń bezgotówkowych wyznacza rachunek bankowy wierzyciela, zaś świadczenie takie zostaje spełnione z chwilą, gdy następuje faktyczna realizacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 498/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez wynajmującego przedmiotu najmu w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub innych osób upoważnionych (zaproszonych) przez najemcę do pobytu w wynajętym lokalu, uzasadnia odpowiedzialność wynajmującego za niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 340/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 24 Kodeksu Cywilnego określający przesłanki ochrony dóbr osobistych, wymienia m. in. przesłankę bezprawności działania. Bezprawność w rozumieniu tego przepisu nie jest równoznaczna z winą. Dlatego też samo przeświadczenie sprawcy o prawdziwości zarzutów nie uchyla odpowiedzialności z art. 24 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 361/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjąć należy, iż dokonane w trybie art. 479 9 k.p.c. doręczenie pozwanemu pisma procesowego zawierającego oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu nie zastępuje zawiadomienia o cofnięciu jakiego dokonuje przewodniczący w trybie art. 203 § 3 k.p.c. Zawiadomienie dokonane zgodnie z tym przepisem (art. 203 § 3 k.p.c.) zabezpiecza bowiem uprawnienie procesowe pozwanego związane z cofnięciem pozwu. Gwarancje te mogą być uchylone unormowaniem przyjętym w art. 479 9 § 1 k.p.c., którego jedynym i prakt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: I ACr 459/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 203 Kodeksu handlowego nie stanowi podstawy do uznania za nieważną w świetle art. 58 § 1 kodeksu cywilnego umowy sprzedaży, w której po stronie sprzedającego występuje określona osoba fizyczna jako zarząd jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa, a po stronie kupującego - ta osoba w imieniu własnym.2. Przepis art. 54 Prawa upadłościowego (Dz.U. Nr 93 z 1934 r., poz. 834 z późn. zm.) znajduje zastosowanie także do czynności upadłego z samym sobą, tj. w sytuacji, gdy t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: I ACr 12/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednostronne umieszczenie przez sprzedawcę na fakturze odcisku pieczęci o treści: “Strony ustalają odsetki umowne w wysokości 1,5% dziennie” i wydanie tej faktury kupującemu przy biernie postawie tego ostatniego co do tych zastrzeżeń nie może oznaczać uzupełnienia umowy zawartej w następstwie uprzednio prowadzonych rokowań. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, [361], 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU