STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: II AKr 109/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podżeganie możliwe jest wyłącznie w zamiarze bezpośrednim (art. 18 § 1 k.k.), co oznacza, iż w odniesieniu do przestępstwa rozboju kwalifikowanego przez posłużenie się niebezpiecznym narzędziem (art. 210 § 2 k.k.), te zjawiskową postać przestępstwa, dla jej zaistnienia wymaga, aby nakłanianie odnosiło się do znamienia kwalifikującego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: II AKr 116/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo stypizowane w art. 140 § 1 pkt 1 i 3 k.k. polega na sprowadzeniu niebezpieczeństwa powszechnego m. in. dla życia lub zdrowia ludzkiego, przez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenie się choroby zakaźnej... (pkt 1) lub przez wyrabianie lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia środków spożywczych... (pkt 3). Jest to więc przestępstwo z narażenia życia i zdrowia człowieka na niebezpieczeństwo nie tylko powszechne, lecz również niebezpieczeństwo konkretne, ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: II AKr 105/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przy oszustwie z art. 205 § 1 k.k. od strony przedmiotowej tego przestępstwa wymagane jest: 1) wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania pokrzywdzonego, 2) doprowadzenie tymi sposobami innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zaistnienie tego drugiego elementu - doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego lub innej osoby w sferze mienia cudzego (art. 120 § 7 k.k.) stanowi warunek konieczny p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 57, Sygnatura: VI AKr 94/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy zasygnalizować, że przepisy prawa cywilnego nie uzależniają przeniesienia własności rzeczy od uiszczenia za nią opłaty, a więc z samego faktu, że oskarżony nie uiścił zapłaty za otrzymane paliwo, nie wynika jeszcze, że nie nastąpiło przeniesienie własności paliwa na jego rzecz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: II AKr 28/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W typie podstawowym z art. 214 § 1 k.k. jest to przestępstwo kierunkowe, które może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. Oparty na tymże typie podstawowym typ kwalifikowany z art. 214 § 2 k.k. stanowi przestępstwo umyślne, czego konsekwencję stanowi wymóg objęcia przez jego sprawcę umyślnością wszystkich okoliczności odpowiadających znamionom określonym w tym przepisie. Tym samym porzucenie pojazdu w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 59, Sygnatura: II AKr 46/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowód z ekspertyzy daktyloskopijnej dzięki cechom, którymi są: niezmienność, nieusuwalność i indywidualność linii papilarnych, jest dowodem pewnym w zakresie ustalenia, że zabezpieczony ślad dowodowy w zestawieniu z materiałem porównawczym pozwala na identyfikację indywidualną osoby, która ślad pozostawiła, jak jednak powszechnie podkreśla się w kryminalistyce - nie jest równoznaczny z bezpośrednim udowodnieniem w ten sposób faktu popełnienia przestępstwa (...). W związku z takim znaczeniem dowo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 60, Sygnatura: II AKz 12/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze wskazanych przykładowo w art. 15 § 1 k.p.k. okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania karnego wynika, że przepis ten ma na względzie taką sytuację, która stwarza niemożność prowadzenia postępowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 31/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) nie stanowi o czynie polegającym na działalności, lecz czynie związanym z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, przy czym przepis ten nie zakreśla granic owego związku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: I AGCr 361/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z faktu posiadania akcji nie wynika, że do kwoty wartości akcji akcjonariusz jest wierzycielem spółki akcyjnej: musiałoby to bowiem oznaczać, że spółka akcyjna jest dłużna akcjonariuszowi określoną kwotę równą nominalnej wartości akcji, a tymczasem tak oczywiście nie jest. Akcja jedynie oznacza prawo akcjonariusza do udziału w dochodach spółki akcyjnej oraz w majątku jaki w toku likwidacji spółki pozostanie po zaspokojeniu długów: nadto wpłat na akcje - z pewnymi wyjątkami - nie wolno zwraca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: I ACz 27/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 142 § 1 i 2 k.p.c. doręczający (pracownik poczty) tylko wówczas sam oznacza datę doręczenia na zwrotnym poświadczeniu odbioru, jeśli odbierający pismo nie chce lub nie może tego uczynić. Jeśli natomiast odbierający pismo potwierdzi jego odbiór i datę, doręczający (pracownik poczty) stwierdza jedynie na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, zaś datę doręczenia umieszcza tylko na doręczonym piśmie, nie zaś na zwrotnym poświadczeniu odbioru. Dla stwierdzenia zatem daty odbioru pis [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, [369], 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU