STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 133, Sygnatura: III SA 398/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa umorzenia zaległości podatkowych (art. 31 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, czy art. 67 Ordynacji podatkowej) nie stwarza stanu res iudicata i na podstawie powołanych przepisów można żądać umorzenia zaległości podatkowej tak długo, jak długo zaległość ta istnieje. Z UZASADNIENIA Pismem z dnia 29 sierpnia 1995 r., spółka cywilna "T." zwróciła się do Urzędu Skarbowego o wstrzymanie naliczenia odsetek od zaległości w podatku od towarów i usług za marzec-lipiec 1995 r. i wycofanie tytułó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 134, Sygnatura: I SA/Łd 13/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanki umorzenia należy oceniać nie tylko w kontekście osobistej sytuacji majątkowej podatnika, lecz także z uwzględnieniem związku zachodzącego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty. Obywatelskie obowiązki podatkowe są powszechnie znaną oczywistością. Przyjęcie założenia, że podatniczka nie miała co do ich istnienia wystarczającej i odpowiedniej wiedzy, byłoby zabiegiem sprzecznym nie tylko z zasadami logicznego rozumo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 106, Sygnatura: SA/Sz 1996/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Telefon komórkowy tylko z kartą aktywacyjną, stanowiącą podłączenie do sieci, jest urządzeniem kompletnym i zdatnym do używania. Zasadnie też organy podatkowe przyjęły, iż czas wykorzystywania środka trwałego nie może być określony wyłącznie przez jego faktyczne użytkowanie. Znaczenie mają również takie okoliczności, jak i czas, do jakiego podłączona była aktywacja oraz fakt wliczania do kosztów uzyskania przychodów - wydatków za używanie telefonu komórkowego. 2. Montaż ogrzewania w samochod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 121, Sygnatura: III SA 7573/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Porównanie danych dotyczących koniecznej treści faktury VAT i rachunku uproszczonego z danymi wymaganymi co do treści paragonu wskazuje, iż w żadnym razie drukowany paragon nie musi zawierać jednostki miary, a nawet ilości sprzedanych towarów. Warunkiem koniecznym jest natomiast wykazanie ceny jednostkowej towaru w paragonie, czyli określenia rzeczy z nazwy i odniesienia jej w określonej przez sprzedawcę cenie. Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa w O. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 78, Sygnatura: V SA 520/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sposoby wyliczenia wartości celnej określone w art. 23-29 Kodeksu celnego są ujęte sekwencyjnie i wymagają eliminacji poszczególnych sposobów, aż do dojścia do sposobu "ostatniej szansy", określonego w art. 29 Kodeksu. Prawidłowe posłużenie się tą metodą wymaga wskazania konieczności eliminacji metod poprzedzających i zastosowania wyliczenia wedle kryteriów wskazanych w art. 29. Z UZASADNIENIA Skarżący - Andrzej G. zaskarżył decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 lutego 1999 r., mocą kt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Gd 52/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda ze stron umowy cywilnoprawnej jest stroną postępowania w sprawie opłaty skarbowej (art. 28 k.p.a.), a zatem organ administracji powinien rozstrzygając sprawę w drodze decyzji uczynić to w stosunku do obu stron umowy sprzedaży, a nie tylko wobec sprzedającego. Z UZASADNIENIA Dnia 27 sierpnia 1998 r. Urząd Skarbowy określił stronie skarżącej - "BCT" Spółce z o.o. - opłatę skarbową od umowy sprzedaży używanego wozu podsiębiernego, stanowiącego rzeczowy składnik jej majątku na rzecz Agencji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Apelacyjnego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: V SA 520/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sposoby wyliczenia wartości celnej określone w art. 23-29 Kodeksu celnego są ujęte sekwencyjnie i wymagają eliminacji poszczególnych sposobów aż do dojścia do sposobu "ostatniej szansy", określonego w art. 29 Kodeksu. Prawidłowe posłużenie się tą metodą wymaga wskazania konieczności eliminacji metod poprzedzających i zastosowania wyliczenia wedle kryteriów wskazanych w art. 29. Z UZASADNIENIA Skarżący, Andrzej G., zaskarżył decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 lutego 1999 r., mocą któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 1999 r

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 74, Sygnatura: III SA 7713/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwota nadpłaconej opłaty skarbowej podlega oprocentowaniu po upływie trzymiesięcznego terminu od jej uiszczenia (daty powstania nadpłaty), a nie od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Z UZASADNIENIA W dniu 16 czerwca 1997 r. Adam N. wniósł opłatę skarbową od zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego w wysokości 600 zł. W dniu 20 czerwca 1997 r. Adam N. zwrócił się do I Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconej opłaty skarbowej, która zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 75, Sygnatura: III SA 7297/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda ze stron umowy cywilnoprawnej jest stroną postępowania w sprawie opłaty skarbowej. Z UZASADNIENIA Izba Skarbowa, decyzją z dnia 8 czerwca 1998 r. wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego, którą określono spółce "P." opłatę skarbową od umowy pożyczki w kwocie 500 zł. W uzasadnieniu tej decyzji podano, że spółka w dniu 1 listopada 1997 r. zawarła ze swym udziałowcem, firmą "A." z siedzibą w Skörde (Szwecja) umowę pożyczki w kor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 77, Sygnatura: III SA 7572/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji sprzedaży nieruchomości, organ podatkowy określa jej wartość łącznie ze znajdującymi się na niej budowlami. Skoro strona wybrała formę sprzedaży do przeniesienia własności, nie może skutecznie zasłaniać się ewentualnymi przesłankami powstania roszczenia z art. 231 § 1 k.c. i żądać uwzględnienia poczynionych na nieruchomości nakładów. 2. Uchybieniem organów podatkowych było niewezwanie strony do podania wartości całej nieruchomości (wraz z budynkami), jednak uchybienie to nie miało [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, [38], 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU