STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 56, Sygnatura: I ACz 669/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do informacji zawierających elementy ocenne - jako nie podlegających weryfikacji w płaszczyźnie prawdziwości - nie ma zastosowania tryb przewidziany w art. 139 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45 z 1993 r., poz. 205). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 12, Sygnatura: II KRN 105/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama uporczywość uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego nie jest tożsama z zachowaniem się świadczącym o chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, gdyż motywacja niewykonywania tego obowiązku może być różnorodna i zazwyczaj jest inna niż chęć osiągnięcia korzyści majątkowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 247/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli broń gazowa ze swej istoty nie jest ani bronią palną, ani niebezpiecznym narzędziem a tym ostatnim może się stać jedynie poprzez sposób użycia, to sama groźba (nawet nieprawidłowego) użycia broni gazowej nie daje podstaw do przyjmowania, że niebezpiecznym narzędziem faktycznie się stała. W takich przypadkach nie ma przekonujących argumentów do odmiennego traktowania pistoletu gazowego od np. straszaka czy zabawki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 48/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że w następstwie nieprawidłowego użycia przez oskarżonego miotacza gazowego wobec pokrzywdzonej nie doszło u niej do najcięższych skutków (utraty wzroku)Nie wyłącza możliwości uznania owego miotacza za "niebezpieczne narzędzie" w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 168/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 209 k.k. tzw. przestępstwo " kradzieży rozbójniczej" jest przestępstwem indywidualnym, a więc może być popełnione tylko przez tego, kto dokonał kradzieży (w postaci podstawowej lub kwalifikowanej) i jest w posiadaniu zabranego mienia. Natomiast ten, kto bezpośrednio po dokonaniu kradzieży przez innego sprawcę, używa gwałtu na osobie lub grozi jego natychmiastowym użyciem, aby sprawca kradzieży utrzymał się w posiadaniu zabranego mienia, dopuszcza się pomocnictwa do przestępst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 15/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba sekretarki nie może być wprawdzie uznana za przyczynę od strony niezależną usprawiedliwiającą niedotrzymanie terminu, to jednak fakt nie sporządzenia przez obrońcę rewizji w ostatnim dniu terminu 14-dniowego z tak błahego powodu jest uchybieniem tegoż obrońcy, spowodowanym z jego winy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKo 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść, w razie śmierci skazanego, złożyć mogą osoby enumeratywnie wyliczone w art. 476 § 2 k.p.k. Jest to norma o charakterze szczególnym różniąca się swoim zakresem od norm prawa cywilnego, określających podmioty powołane do dziedziczenia. Stąd też krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wznowienie postępowania nie może pokrywać się z kategorią osób powołanych do spadku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 103/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 474 § 1 pkt. 2 lit. "a" k.p.k. niedopuszczalne jest wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem uniewinniających bez względu na ujawnienie nowych faktów lub dowodów, wskazujących na jego błędną podstawę prawną lub faktyczną, chyba iż dotyczy to wypadku, gdy uniewinnienie z powodu niepoczytalności oskarżonego tempore criminis, przez zastosowanie środka zabezpieczającego, przewidzianego w art. 99 k.k., oznacza popełnienie przez niego czynu zabronionego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 111/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w trybie art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149), w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nieważności orzeczenia skazującego (art. 8 ust. 2), podpisanego tylko przez jedną z osób uprawnionych, określonych w art.8 ust. 1 cyt. ustawy, powoduje - zgodnie z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACz 78/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o umorzenie egzekucji wytoczonym na podstawie przepisu art. 53 ust. 3 Prawa bankowego z 1989 r., sąd może badać wszelkie wymogi formalne "bankowego tytułu wykonawczego" przewidziane w art. 53 ust. 2a Prawa bankowego [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, [373], 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU