STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUr 278/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Badania lekarskie konieczne dla przesądzenia inwalidztwa w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 47, poz. 267 z późn. zm.), dokonywane są w oparciu o rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie składu komisji lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalenia inwalidztw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUr 279/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43) granica wieku emerytalnego dla aktorki teatru lalek jest obniżona do 50 lat. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 272/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Artykuł 88 Karty Nauczyciela podlega wykładni ścisłej, gdyż jest przepisem szczególnym, samodzielnie określającym warunki do nabycia przez nauczyciela prawa do wcześniejszej emerytury. Przepis ten, odmiennie niż art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, wymaga spełnienia tylko jednego warunku tj. posiadania przez nauczyciela 30-letniego zatrudnienia I kategorii. II. Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela uzależnione j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKo 32/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem penitencjarnym właściwym dla rozpoznania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa na wolności, wykorzystując zwolnienie na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub nadużywając zaufania samowolnie okres zwolnienia przekracza. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I KZP 17/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrąb, niszczenie, uszkodzenie lub karczowanie w lesie nie należącym do sprawcy albo zabór z takiego lasu mienia wymienionego w art. 148 k.w. stanowi wykroczenie przewidziane tym przepisie, bez względu na wartość mienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I KZP 18/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I .Spółki kapitałowe: akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, w których – obok osób fizycznych bądź nieuspołecznionych osób prawnych – udziałowcem jest państwo, są instytucjami państwowymi w rozumieniu art. 120 § 12 k.k. Mienie tych spółek korzysta z takiej ochrony jak mienie społeczne.II . Nie stanowi mienia społecznego, ani też nie korzysta przewidzianej dla niego ochrony, mienie należące do spółek – akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednym z udz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 69/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Pojęcia „mienia znacznej wartości” i „ mienia w znacznych rozmiarach” nie mogą być uważane za równoznaczne. Przepisy art. 138 i 139 Kodeksu karnego nawiązują nie do wartości mienia, lecz przede wszystkim do jego rozmiarów, co nie musi się pokrywać.II. Dla pojęcia „mienie w znacznych rozmiarach” jako znamion strony przedmiotowej przestępstwa z art. 138 i 139 § 1 k.k. najistotniejsze znaczenie posiadają inne cechy zagrożonego pożarem mienia, a to przede wszys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 67/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Młodociani sprawcy przestępstw, z natury rzeczy, z reguły są osobami wcześniej nie karanymi i fakt ten nie może być podnoszony jako okoliczność przemawiająca w szczególny sposób na ich korzyść. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 34/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stopień społecznego niebezpieczeństwa przestępstwa popełnionego w razie przekroczenia granic obrony koniecznej jest znacznie mniejszy niż przestępstwa nie w obronie koniecznej. Wynika to z tego, że ustawodawca liczy się ze szczególną sytuacją w jakiej znalazł się przekraczający granice obrony koniecznej na skutek bezprawnego zamachu, bierze pod uwagę sytuację emocjonalną, w której zwykle znajduje się ten, kto działa w obronie koniecznej i uwzględnia, że człowiekowi, który staje wobec bezpośredni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 32/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek między przepisami art. 158 § 1 k.k. i art. 156 § 2 k.k. zachodzi logiczny stosunek ich krzyżowania się, będący teoretyczną podstawą kumulatywnego zbiegu tych przepisów, to jednak przy działaniu dwóch sprawców, przyjęcie art. 156 §2 k.k. możliwe jest tylko wtedy, gdy określone uszkodzenie ciała naruszające jego czynności na okres poniżej 7 dni, zostało spowodowane przez określonego sprawcę. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, [377], 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU