STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 26/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjmując istnienie zamiaru ewentualnego, należy zawsze wyjaśnić, dlaczego włącza się działanie lekkomyślne, podpadające już pod art. 152 k.k., przy którym sprawca również możliwości spowodowania śmierci przewiduje, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że tego uniknie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 50/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o zabójstwo koniecznym jest dokładne ustalenie mechanizmu powstałych obrażeń, głębokość ran, ich kierunku, siły zadanych uderzeń itp. Może to niewątpliwie wpłynąć na ustalenie zakresu odpowiedzialności oskarżonej, a co się z tym łączy, przyjęcie prawidłowej kwalifikacji prawnej przypisanego czynu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 11/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można uznać aby nieprzesłuchanie biegłego było brakiem skutkującym zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w rozumieniu art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo 163/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, pełnienie przez sąd czynności poza swoją siedzibą, w razie konieczności – i poza obszarem swojej właściwości, jeżeli tego wymaga dobro wymiaru sprawiedliwości lub jeżeli przez to nastąpi znaczne zaoszczędzenie kosztów, nie wpływa na określenie właściwości miejscowej sądów.W żadnym razie rozpoznanie sprawy poza siedzibą (w tym także poza obszarem swojej właściwości) nie może jeszcze oznaczać, że orzeczenie zostało wydane w innym okręgu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 118/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z wykładni ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) wynika, że ustawodawca przywiązuje zasadniczą wagę jedynie do tego, czy orzeczenie o pozbawieniu wolności (lub decyzja) zostało wydane przez polskie organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub organy poza sądowe. Nie wiąże zaś zastosowania tej ustawy z miejscem faktycznego pozbawienia wolności (interno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 865/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wedle dysponowanych norm art. 201 k.h. prowadzić należy całą gospodarkę spółki z o.o. i podług nich rozstrzygać, w braku odmiennych postanowień umownych, czy czynność prawna z osobą trzecią jest zawarta. Zawarcie zaś takiej umowy z pogwałceniem postanowień art. 201 k.h. w granicach art. 198 k.h. uprawnia spółkę i zobowiązuje ją a tylko czyni zarząd odpowiedzialnym za szkodę.2. Przepisy odnoszące się do działalności spółek kapitałowych, w tym powołany przez rewizję art. 221 k.h., normują sposó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 587/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli osoba, której służyło roszczenie z art. 221 § 1 k.c. o przyjęciu do spółdzielni i o przydział lokalu mieszkalnego nie skorzystała z tego roszczenia, to osobom bliskim tej osoby i razem z nią zamieszkałym roszczenie takie nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 568/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zbyciu nieruchomości i nie podjęcia przez spółdzielnie dalszych czynności prawnych zmierzających do zbycia nieruchomości - osobie trzeciej nie przysługuje roszczenie przeciwko spółdzielni o wykonanie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości. Uchwała taka nie stanowi bowiem oświadczenia woli spółdzielni skierowanego do osoby trzeciej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACz 617/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa dla roszczenia spółdzielni o ustalenie, że jest ona użytkownikiem określonej nieruchomości, a ściślej, że w dniu 5 grudnia 1990 r. była ona użytkownikiem tej nieruchomości, jeżeli ustalenie tego rodzaju służyć ma na celu ubiegania się przez spółdzielnię o oddalenie jej tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste – art. 2 „c” ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 29 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: I ACz 536/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaskarżeniu w trybie art. 394 § 1 pkt. 10 k.p.c. nie podlega postanowienie sądu w przedmiocie wyłączenia sędziego zawierające zarówno negatywną jak i pozytywną decyzję w tej kwestii, wydane w wyniku zawiadomienia dokonanego poprzez samego sędziego w trybie art. 51 k.p.c. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, [380], 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU