STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 77, Sygnatura: I SA/Lu 462/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania administracyjnego, jak i Ordynacja podatkowa, nie zna dowodu z pisemnych "oświadczeń kontrahentów". Dowodem natomiast w konkretnej sprawie mogą być zeznania tych osób (kontrahentów) w charakterze świadków złożone przed organem podatkowym w określonym trybie i przy zachowaniu zasad ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 19 marca 1998 r., Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego z dnia 8 grudnia 1997 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Lu 359/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgłoszenie rejestracyjne NIP, którego dokonał skarżący w 1996 r., wiązało się z nadaniem skarżącemu numeru identyfikacji podatkowej na podstawie ustawy z 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i nie zastępuje zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 1993 r. o VAT. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa, po rozpatrzeniu odwołania Mariusza S. od decyzji Urzędu Skarbowego określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za okres [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: I SA/Wr 716/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie sposób przyjąć za odpowiadające prawu stwierdzenie, iż braki tytułu wykonawczego mogą ulec poprawieniu przez wierzyciela w piśmie stanowiącym odpowiedź na pismo organu egzekucyjnego lub izby skarbowej. 2. Organ egzekucyjny, badając przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego dopuszczalność egzekucji administracyjnej, bada z urzędu walory tytułu wykonawczego. Stwierdziwszy zaś braki formalne tytułu wykonawczego, organ egzekucyjny winien zwrócić tytuł wierzycielowi do uzupełnienia. Z UZASAD [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: OPS 17/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydatki warunkujące wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991- 1995 oraz o zmianie niektórych ustaw mogą być poniesione i udokumentowane po dniu 31 grudnia 1995 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego: "Czy poniesienie i udokumentowanie wydatków na cele [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 105, Sygnatura: SA/Bk 166/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem 0% stawki dla robót zamawianych przez MON na cele wojskowe jest zmniejszenie kosztów inwestycji wykonywanych dla wojska. Cel ten przemawia za stosowaniem tej stawki zarówno w stosunku do usług wykonywanych przez głównego wykonawcę, jak i wobec usług wykonywanych przez podwykonawców. Trudno jest znaleźć logiczne uzasadnienie dla sytuacji, gdy wykonawca płacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane przez niego usługi z podatkiem 7%, a sam uzyskiwał wynagrodzenie od zamawiającego wyliczone ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: I SA/Łd 126/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W trybie art. 64 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie podejmuje się rozstrzygnięcia o umorzeniu kosztów postępowania administracyjnego. Z UZASADNIENIA We wniosku z dnia 22 listopada 1996 r. PBG w Ł. - zwany dalej skarżącym - wystąpił o wydanie na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych umorzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko E. i J. ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: I SA/Wr 2390/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy określaniu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 102 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, należy uwzględnić zakres obowiązków dozorcy i warunki przechowywania zajętej ruchomości, w tym konieczność zapewnienia odpowiedniej powierzchni na jej składowanie. Z UZASADNIENIA Na mocy umowy najmu zawartej w dniu 26 lutego 1991 r. pomiędzy ZPR z siedzibą w J. a spółką z o.o. "G.", spółce tej został wynajęty namiot cyrkowy wraz z niezbędnym sprzętem i wozam [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: SA/Sz 450/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje w chwili otrzymania zapłaty, nie później niż 30. dnia od wykonania tych robót. Jest to przywilej podatkowy, z którego podatnik może nie skorzystać, realizując swoje zobowiązania wcześniej, przed otrzymaniem zapłaty, na ogólnych zasadach, tj. z chwilą wykonania usługi, wystawienia faktury lub upływu 7 dni od wykonania usługi. Z UZASADNIENIA Urząd Skarbowy w S. określił Ryszardowi K. za marzec 1997 r. kwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: SA/Sz 790/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób za okoliczności uzasadniające wniosek o prawdopodobieństwie nieściągalności wierzytelności uznać takich zdarzeń i czynności wywołanych i podejmowanych przez wierzyciela, które nie mają znaczenia prawnego równego prawomocnemu orzeczeniu sądowemu i które jeszcze nie wszczynają postępowania egzekucyjnego, a które dopiero poprzedzają wydanie takiego orzeczenia lub skierowania stwierdzonej takim orzeczeniem wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego. Nie można odpowiedzi na poze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: I SA/Łd 213/97
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rachunku potwierdzającym zakup paliwa, wystawionym dla celów podatkowych, należało zamieścić numer rejestracyjny samochodu osobowego. Obowiązek ten nie dotyczył zakupu paliwa do samochodu ciężarowego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa we W. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w R. z dnia 15 października 1996 r., określającą Barbarze i Zbigniewowi B. podatek dochodowy za 1995 r. w wysokości 5272,50 zł. Określenie podatku w innej kwocie niż wynikająca z zeznania podatkoweg [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, [39], 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU