STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: V CSK 238/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
29-3-2007 W wezwaniu do próby ugodowej, zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c., należy jedynie zwięźle oznaczyć sprawę. Nie musi ono być więc tak ściśle sprecyzowane jak pozew (art. 187 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej przeciwko "E." Spółce Akcyjnej w K., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 sierpnia 2006 r., skargi kasacyjnej strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: III CZP 59/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik nie może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelności, która mu przysługuje względem zbywcy, jeżeli nabył ją po powzięciu wiadomości o przelewie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Bernarda D., przeciwko "L." Sp. z o.o. w P., o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lipca 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, postanowieniem z dnia 8 marca 2006 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: III PZP 4/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na poczet przyrostów wynagrodzeń przewidzianych w art. 4a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 1 z 1995 r., poz. 2 ze zm.) zalicza się wzrost wszystkich składników wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 i pkt 3 tej ustawy. Sąd Najwyższy, przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: III CZP 27/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aplikant radcowski nie może zastępować adwokata w postępowaniu cywilnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Holding SA w M., przeciwko "K." S.A. w K., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, postanowieniem z dnia 22 lutego 2006 r., "Czy możliwe jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: II UZP 7/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 138a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze. zm.) obowiązek zwrotu przez bank Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwot świadczeń przekazywanych na rachunek w banku za miesiące przypadające po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy, nie obejmuje wpłat na rachunek wspólny (art. 57 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - teks [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 127, Sygnatura: I KZP 15/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-05-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabór wody z urządzeń wodociągowych nie może być traktowany jako zabór energii (wodnej) w rozumieniu art. 278 § 5 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie z zawiadomienia Spółki Wodnej w L., o popełnieniu przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Rejonowy w Krośnie, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt II Kp 488/05, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy pojęcie energii, jako przedmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 128, Sygnatura: I KZP 14/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-05-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabór w celu przywłaszczenia nośnika energii wyodrębnionej w rzecz ruchomą (art. 278 § 1 k.k.), wyłącza możliwość kwalifikowania takiego zachowania jako kradzieży energii (art. 278 § 5 k.k.). Sąd Najwyższy, w sprawie Krzysztofa L., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowieniem z dnia 17 marca 2006 r., sygn. akt VI Ka 42/06, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy pojęcie "energia" użyte w a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 91, Sygnatura: I KZP 6/06
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego o przestępstwo skarbowe nie jest dopuszczalne orzeczenie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r., sygn. I KZP 6/06. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: I KZP 4/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Informacje dotyczące czynności bankowej, które - z mocy art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.) - bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować w dyskrecji jako informacje stanowiące tajemnicę bankową, obejmują również informacje co do zabezpieczenia wierzytelności banku związanej z czynnością bankową, w tym dane personalne osoby składającej takie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I KZP 7/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie "w zakresie roszczeń majątkowych" - użyte w art. 88 § 3 k.p.k. - oznacza reprezentowanie powoda cywilnego jako strony procesu. Sąd Najwyższy, w sprawie z zawiadomienia TP Edukacja i Wypoczynek Spółki z o.o. z siedzibą w W., o popełnieniu przestępstwa, po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Rejonowy w Działdowie, postanowieniem z dnia 12 października 2005 r., sygn. akt II Kp 53/05, do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, a przez skład trzech s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU