STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 468/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanki tymczasowego aresztowania z art. 258 k.p.k. muszą być postrzegane przez formułę utrudniania postępowania związanego z realizacją europejskiego nakazu aresztowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Mieczysława K., ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Prokuraturę przy Sądzie Krajowym we Frankfurcie n. Menem w dniu 22 stycznia 2008 r., w sprawie 3640 JS 243011/07-931 GS, za przestępstwo z § 253, § 255 STGB/PENAL CODE Niemieckiego Kodeksu Karnego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 120/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 287 § 1 k.k., dokonane jest już z chwilą wprowadzenia zmian lub innej opisanej w tym przepisie ingerencji w urządzenie lub system do gromadzenia, przetwarzania lub przesyłania informacji za pomocą techniki komputerowej. Efektywna szkoda nie należy zatem do jego znamion. Dla jego bytu obojętny jest także konieczny na gruncie art. 279 § 1 k.k. zamiar przywłaszczenia. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 października 2008 r., sprawy Patryka G. i Dariusza Z., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: II AKzw 717/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedyna możliwość zastosowania warunkowego zwolnienia na podstawie art. 155 § 1 k.k.w., kiedy skazany nie korzystał z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie art. 153 § 1 i § 2 k.k.w., dotyczy zawieszenia postępowania wykonawczego (w trakcie odbywania kary) z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej ciężkiej choroby, a więc tylko z tych powodów, które stanowią podstawę do obligatoryjnego udzielenia przerwy w wykonywaniu kary. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 455/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżonemu przysługuje zażalenie na postanowienie wydane w przedmiocie jego wniosku o uchylenie lub zmianę także nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, a podstawą dla takiego zażalenia jest przepis art. 252 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Bogdanowi M., oskarżonemu z art. 228 § 3 k.k. i inne k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na zarządzenie sędziego Sądu Okręgowego w S. z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt: III K 37/08, w przedmio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 38, Sygnatura: II AKp 115/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Istnienie obawy matactwa powinno z reguły wynikać z konkretnych okoliczności faktycznych, świadczących o możliwości oddziaływania na tok procesu w sposób wskazany w art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. Jednakże w pewnych wypadkach na obawę matactwa może wskazywać sam charakter przestępstwa i okoliczności towarzyszące jego popełnieniu. 2. Rozważanie potrzeby, a zarazem dopuszczalności przedłużania tego środka zapobiegawczego, musi zamykać się wyłącznie w sferze postawionych podejrzanemu zarzutów. Formuł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 198/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dowód z pomówienia może być dowodem winy o ile jest logiczny, stanowczy, konsekwentny, zgodny z logiką wypadków, nie jest wyrazem osobistego zainteresowania pomawiającego, wyrażającym się w przerzucaniu winy na inną osobę, czy na umniejszeniu swojego stopnia zawinienia. 2. Prawo do odmowy wyjaśnień jest wyrazem prawa obrony. Nikt nie może zmusić oskarżonego do składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania, a skorzystanie z tego prawa nie może dla niego rodzić negatywnych skutków pro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 lipca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 329/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 611e k.p.k. posługuje się pojęciem „obywatelstwa” jedynie w kontekście powiązania go z państwem, na którego terytorium aktualnie przebywa osoba skazana. Natomiast dla bytu przesłanek z tego przepisu bez znaczenia pozostają inne obywatelstwa, jeżeli takowe dana osoba posiada. Wprawdzie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. nr 10, poz. 49) obywatel polski, w myśl prawa polskiego, nie może być równocześnie uznany za obywatela in [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 557/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 84 § 2 k.p.k., obrońca wyznaczony z urzędu jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do podejmowania czynności procesowych na rzecz swojego klienta, aż do uprawomocnienia się wyroku. Płynie stąd wniosek, że obrońca z urzędu powinien sporządzić i podpisać apelację, jeśli wolę taką wyraził skazany. Oświadczenie o braku podstaw do jej złożenia nie jest dopuszczalne, bowiem taką możliwość przewidziano dopiero na etapie postępowania kasacyjnego albo postępowania w przedmio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 143/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Białe karty magnetyczne z uzyskanymi i naniesionymi przez oskarżonych informacjami, będącymi drugą ścieżką oryginalnej karty płatniczej, stanowią podrobione karty płatnicze i są przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego z art. 310 § 1 k.k., jako inne środki płatnicze. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 r., sprawy Mykoli M., oskarżonego z art. 310 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 279 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 155/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy nie doszło do przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej, ale dochodzi do odczytania zeznań pokrzywdzonego z postępowania przygotowawczego lub z innego postępowania, to wniosek o zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. może złożyć on sam, jego pełnomocnik lub osoby wskazane w art. 51 § 2 lub art. 52 § 1 k.p.k. do zakończenia pierwszego odczytania tych zeznań. Jeżeli nie dochodzi w ogóle do odczytania zeznań pokrzywdzonego, to wniosek taki uprawnion [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU