STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 72, Sygnatura: III AUz 62/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl przepisu art. 180 § 1 k.p.a. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy tego kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach.Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń (Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 z późn. zm.) w tym zakresie odmiennych zasad postępowania nie wskazuje stąd też przyjąć należy, że zgłoszony wniosek zawierający określoną sprawę winien być załatwiony poprzez wydan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 73, Sygnatura: III AUz 63/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez zarząd rozumieć należy wydawanie poleceń, wykonywanie czynności administracyjnych, kierowanie czymś, np. zarządzanie gospodarstwem, zaś osobą sprawującą zarząd jest osoba kierująca działalnością innych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 74, Sygnatura: III AUr 101/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zniesienie wspólności majątkowej w trakcie trwania związku małżeńskiego nastąpić może jedynie „z ważnych powodów” – określonych w art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Proces, który w konsekwencji prowadzi do zniesienia wspólności ustawowej trwać musi przez określony czas, zaś powody, które ostatecznie prowadzą do takiego rozstrzygnięcia muszą narastać. Oznacza to w każdym razie, istnienie konfliktu między małżonkami, stąd też wskazanie, że można tu mówić o współpracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uchwała Składu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 4, Sygnatura: I PZP 49/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy w systemie trzyzmianowym organizacji pracy, na stanowisku w ruchu ciągłym, rozpoczynającym pracę w niedzielę na trzeciej zmianie i kończącemu pracę na tej zmianie w dniu następnym w granicach czasu, który zgodnie z art. 138 § 2 w związku z art. 137 § 1 k.p. uważa się za pracę w niedzielę, nie przysługuje dodatek przewidziany w art. 134 § 2 k.p., jeżeli pracownik otrzymał 24 kolejne godziny wolne od pracy w czasie roboczym tygodnia, rozpoczynające się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 5, Sygnatura: I PZP 66/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów kolejowych przysługują osobom wymienionym w zarządzeniu Nr 4 Dyrektora Generalnego PKP z dnia 12 stycznia 1993 r. w sprawie uprawnień pracowników, emerytów i rencistów PKP oraz niektórych członków ich rodzin do przejazdów kolejami. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: II AKr 5/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku czynu z art. 168 k.k., który łączy się z dłuższym pozbawieniem wolności ofiary lub pozbawieniem wolności, o jakim mowa w art. 165 § 2 k.k., dopuszczalne byłoby zastosowanie komultatywnej kwalifikacji z art. 168 § 1 k.k. w zbiegu z art. 165 § 1 k.k. lub art. 156 § 2 k.k. W takich bowiem przypadkach widoczny jest istotny wpływ takich zachowań sprawcy na zamiar społecznego niebezpieczeństwa czynu, a to przekreśliłoby konstrukcję czynu współukaranego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: II AKr 68/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny czy sytuacja życiowa oskarżonej stanowiła okoliczność usprawiedliwiającą, silne wzburzenie, pod wpływem którego dokonała ona zabójstwa męża – trzeba rozważyć również status życiowy oskarżonej oraz stosunki między nią a mężem. Ocena bowiem czy okoliczności pośrednie w postaci trwającego konfliktu pomiędzy sprawcą a ofiarą usprawiedliwiają stan silnego wzburzenia musi uwzględniać nie tylko osobowość i zachowanie się ofiary, ale także brać pod uwagę osobowość i status oskarżonej, or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: II AKr 121/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spowodowanie u pokrzywdzonego obrażeń ciała nie stanowi warunku sine qua non odpowiedzialności sprawcy z art. 210 § 1 k.k. także wówczas, gdy stosuje on gwałt na osobie. Wystąpienie takich obrażeń bądź ich brak może być traktowany wyłącznie jako jedno, ale nie jedyne kryterium oceny, czy zastosowana przemoc była wyrazem użycia takiej siły fizycznej, która stworzyła niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego – a w konsekwencji pozbawiła go woli przeciwstawienia się zaborowi mien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: II AKr 140/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozbój jest przestępstwem, które można popełnić tylko umyślnie. Dopuszczający się rozboju musi swoją świadomością obejmować wszystkie znamiona tego przestępstwa, a zatem nie tylko groźbę jakiejkolwiek przemocy, ale groźbę użycia natychmiastowego gwałtu na osobie, który polega na zadaniu fizycznej dolegliwości prowadzącej do uszkodzenia ciała lub poważniejszych następstw, aż do śmierci włącznie. Działanie polegające na zaborze w celu przywłaszczenia mienia przy użyciu groźby w postaci nie stanowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: II AKr 164/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdym przestępstwie należy poza stroną przedmiotową, określić także jego stronę podmiotową, czyli tzw. „formę winy”. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, [392], 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU