STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 57, Sygnatura: II AKr 93/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na swoisty charakter prawny terminu z art. 358 § 1 k.k. ogłoszenie wyroku z przekroczeniem terminu (chyba, że zachodzi powód z art. 108 § 3 k.p.k.) jest tego rodzaju uchybieniem procesowym, które zawsze może mieć wpływ na treść wyroku (art. 287 pkt. 2 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: I ACr 342/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli jeden ze wspólników spółki cywilnej wystawia weksel własny, a wystawienie takie stanowi czynność prawną przekraczającą zakres udzielonego temu wspólnikowi umocowania (art. 866 k.c.), to należy przyjąć, że wspólnik taki może odpowiadać wekslowo na podstawie przepisu art. 8 Prawa wekslowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: I ACr 156/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w art. 101 pkt. 5 Prawa wekslowego przewiduje się konieczność określania „nazwiska osoby”, to w odniesieniu do osób prawnych reminent powinien być zindywidualizowany w wyniku wskazania m.in. jego „nazwy handlowej”, czyli firmy w rozumieniu art. 26 i nast. Kodeksu handlowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: I ACr 474/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkownik praw użytkownika wieczystego ponosi opłaty związane z tym użytkowaniem wieczystym (art. 258 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: I ACr 879/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy wartość świadczenia w chwili powstania zobowiązania nie odpowiada realnej wartości z chwili jego spełnienia, to nie jest to właściwe wykonanie zobowiązania, a zatem nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania w całości. Jest to wykonanie zobowiązania w części, w jakiej kwota nominalna odpowiada realnej jego wartości z chwili dokonania wpłaty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: I ACr 571/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zorganizowaną częścią mienia w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.) nie jest istniejącą już w chwili otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa wyodrębniona w osobny zakład, punkt usługowy itp. Część przedsiębiorstwa, lecz zespół składników, który może takie odrębne przedsiębiorstwo utworzyć. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: I ACr 528/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy żądaniu pozwu realizującemu upoważnienie przemienne (facultas alternatiwa), sąd nie jest zobowiązany do badania, czy sumą pieniędzy przez zapłatę której dłużnik może zwolnić się od spełnienia innego świadczenia, nie jest wygórowana. Istotną cechą facultas alternatiwa jest bowiem to, że dłużnik ma wybór świadczenia oraz, że wierzyciel nie może egzekwować świadczenia zastępczego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 57, Sygnatura: I ACr 477/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie obowiązującej obecnie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, odmiennie niż w ustawie poprzednio obowiązującej, rozłożone zostały akcenty świadczące o dopuszczaniu się nieuczciwej konkurencji. O ile bowiem w świetle art. 2 ust 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. warunkiem, bez którego w ogóle nie można było rozważać kwestii zaistnienia nieuczciwej konkurencji, było to, żeby dwa przedsiębiorstwa były konkurencyjne (stąd w orzecznictwie i doktrynie spierano się o to, jakie są w ogól [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: III AUr 619/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486) odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.2. Niedopuszczalne jest jednostronne obciążenie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkiem uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w drodze decyzji wydanej przez organ r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: III AUr 34/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet fakt obecnego nie ubezpieczenia nie jest przeszkodą w skutecznym ubieganiu się o świadczenie emerytalne przy wskazaniu, iż wnioskodawca dysponuje wystarczającym okresem ubezpieczenia w przeszłości. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, [393], 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU