STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 19, Sygnatura: I KZP 23/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Najwyższy Izba Karna w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28 września 1994 r. w sprawie Michała U., po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 390 § 2 k.p.k. przez skład zwykły Sądu Najwyższego postanowieniem z dnia 8 czerwca 1994 r., sygn. II KRN 85/94, zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy:„Czy osoba zatrudniona w zakładzie społecznej służby zdrowia (np. lekarz, felczer, pielęgniarka), wystawiając kartę zgonu działa jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 8, Sygnatura: I PRN 54/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo do swobodnego zrzeszania się stanowi w państwie Prawa konstytucyjne uprawnienie obywatelskie, jest też jednym z fundamentów demokratycznego ustroju państwowego; jego niezakłócona realizacja służy interesom ogółu.2. Sąd rejestrujący statut stowarzyszenia nie może dokonywać ocen dotyczących tego, czy założyciele związku i przyszli członkowie „zasługują” na zarejestrowanie zrzeszenia.3. Normy Prawa międzynarodowego mogą i powinny być bezpośrednio stosowane w wewnętrznym obrocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 252/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przepis art. IX § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 z późn. zm.) nie wyłącza odpowiedzialności karnej i nawet w przypadku zgody osoby pokrzywdzonej na uprawianie nierządu, ani też nie uzależnią jego zaistnienia od braku tejże zgody.II. Nie może być wątpliwości, że przestępstwo z art. IX § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku jest przestępstwem podobnym w rozumieniu art. 60 § 1 k.k. do przestępstwa z art. 208 k.k. i 215 § 1 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 79/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powstanie długu jako pojęcia Prawa cywilnego nie może być przenoszone na grunt Prawa karnego jako zabór mienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 152/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudna sytuacja materialna skazanego nie ma znaczenia dla ostatecznego ustalenia kosztów postępowania, a jedynie może być podstawą do spłaty kosztów w ustalonych ratach bądź umorzeniu ich w całości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 110/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aczkolwiek przepisy Kodeksu postępowania karnego nie zawierają definicji prawomocności, to wynika z nich, że orzeczenie staje się prawomocne „z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia środka odwoławczego”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 192/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z brzmienia art. 1 ust. Ustawy z dnia 25 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (DzU. Nr 34, poz. 149) wynika, że ustalony w tym przepisie czasokres odnosi się do czasu wydania orzeczeń represjonujących, a nie do czasu działalności niepodległościowej i przepis art. 1 ust. 4 tej ustawy nie może się donosić (co do czasokresu) do przepisu art. 1 ust. 1 bowiem byłoby to niekorzystną interpretacją [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 6 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 109/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Represje związane z przesiedleniem całej rodziny wnioskodawczyni na tereny byłego ZSRR i zmuszanie ich do ciężkiej pracy nie były uznane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 96/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Internowanie przez byłe władze bezpieczeństwa publicznego i osadzenie w Centralnym Obozie Pracy w J. w ramach tzw. „Akcji Wisła”, nie jest represją w rozumieniu ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149), a więc nie ma przesłanek do zarządzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 661/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należne kupującemu odszkodowanie powinno zapewnić mu nabycie później takiej samej lub podobnej rzeczy, stanowiąc niejako uzupełnienie – otrzymanej tytułem zwrotu – ceny. Chodzi o wyrównanie straty w postaci większego wydatku na nabycie w miejsce wadliwej, nowej rzeczy po upływie pewnego czasu, co w normalnych, wolnych od inflacji warunkach, inne wchodziłoby w grę. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, [399], 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU