STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: I PRN 45/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów przewidujących zatrudnienie na podstawie mianowania pozwala, w sytuacjach gdy ustawa nie zezwala na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, na traktowanie umowy o pracę z pracownikiem jako jego mianowania, jeżeli pochodzi od uprawnionego do tego organu i nie narusza innych przepisów dotyczących mianowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: III AZP 23/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zrealizowanie inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu budowlanym wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności tej decyzji mimo zaistnienia przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 8, Sygnatura: II KRN 91/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie przez organy procesowe przepisów Prawa procesowego, które uniemożliwiło uczestnikowi postępowania wstąpienie w prawa strony, może stanowić z reguły podstawę do podniesienia zarzutu odwoławczego z art. 387 pkt. 2 k.p.k. Odmienne stanowisko prowadziłoby do fikcyjności gwarancji procesowych uczestników postępowania, statuowanych w Kodeksie postępowania karnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 3, Sygnatura: I PRN 45/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów przewidujących zatrudnienie na podstawie mianowania pozwala, w sytuacjach gdy ustawa nie zezwala na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, na traktowanie umowy o pracę z pracownikiem jako jego mianowania, jeżeli pochodzi od uprawnionego do tego organu i nie narusza innych przepisów dotyczących mianowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 9, Sygnatura: I KZP 39/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Określenie „gra hazardowa”, użyte w art. 128 § 1 k.w., obejmuje swym zakresem wszelkie gry, w tym i grę w tzw. trzy karty, jeżeli wygrana lub przegrana uzależniona jest nie od umiejętności grających, lecz wyłącznie lub przeważnie od losu. II. Urządzającemu grę hazardową jedynie wówczas można przypisać odpowiedzialność za przestępstwo określone w art. 205 k.k., gdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie, lub innej osoby, podstępnie obchodzi reguły gry, naruszając założon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 10, Sygnatura: I KZP 8/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie sprawcy stosującego przemoc skierowaną wobec rzeczy, zmierzając do zmuszenia pokrzywdzonego do określonego zachowania się, stanowi znamię przestępstwa przewidzianego w art. 167 § 1 k.k. tylko wówczas, gdy – podobnie jak groźba – ma charakter bezprawny.Nie popełnia więc przestępstwa określonego w art. 167 § 1 k.k. taki sprawca, stosujący przemoc skierowana wobec rzeczy, który ma prawo wynikające z ustawy do stosowania tzw. Samopomocy własnej, a więc do żądania od innej osoby [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 11, Sygnatura: I KZP 13/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Utrzymywanie stanu, który sprawca wywołał przez użycie przemocy w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się, za co został prawomocnie skazany na podstawie art. 167 § 1 k.k., stanowi nowy czyn wypełniający znamiona tego przestępstwa.2. Datą początkową tego nowego czynu jest dzień następujący po dacie końcowej, jaka została przyjęta w opisie czynu przypisanego sprawcy w prawomocnym wyroku skazującym.Sąd Najwyższy Izba Karna w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 1994 r. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 6, Sygnatura: III APZ 11/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ze skargi Gminy I. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 grudnia 1991 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody O. z dnia 17 października 1991 r., Nr GKG – GN – 7227/30891/91 o nabyciu przez Gminę I. z mocy Prawa nieodpłatnie własności nieruchomości opisanej w karcie inwentaryzacyjnej Nr 1, składającej się z działek Nr 12/11, 12/12 i 13, o łącznej pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 7, Sygnatura: III AZP 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ze skargi Gizeli i Franciszka C. na decyzję Wojewody K. z dnia 2 grudnia 1992 r., w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.Po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 23 września 1993 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach, postanowieniem z dnia 14 lipca 1993 r. do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 12, Sygnatura: I KZP 5/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adwokata nie wolno przesłuchiwać jako świadka co do faktów, o których dowiedział się jako obrońca udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę (arg. ex art. 161 pkt. 1 k.p.k.). W innych wypadkach adwokat może odmówić zeznań, co do okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, określony w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, chyba, że sąd lub prokurator zwolni go na podstawie art. 163 k.p.k. od obowiązku zachowania tajemnicy.Zwolnienie to może [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU