STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

ŚWIADEK KORONNY INSTRUMENTEM DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ - Anna Habało

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Anna Habało Prokurator Apelacyjny w Rzeszowie ŚWIADEK KORONNY INSTRUMENTEM DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ - Anna Habało 1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej W związku z tym, iż instytucja świadka koronnego została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w celu uskutecznienia walki z przestępczością zorganizowaną, analizując przedmiotową instytucję należy rozpocząć od analizy pojęcia przestępczości zorganizowanej. To czym przestępczość zorganizowana jest, nie trudno ocenić w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 813/13 (LEX nr 1422316) - Mateusz Mądel

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 813/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 813/13 (LEX nr 1422316) - Mateusz Mądel Przycięcia krzewów na kształt kuli i stożka nie sposób zakwalifikować jako wykonania umowy o dzieło. Wprawdzie przy przycinaniu krzewów należy się wykazać pewną umiejętnością, jednakże wytworem takiej czynności nie jest określone dzieło. Mimo bogatego dorobku literatury i orzecznictwa, odróżnienie umowy o dzieło od innych umów, a zwłaszcza umów o świadczenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przestępstwo podrobienia lub przerobienia dokumentu albo użycia takiego dokumentu - dr hab. Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo podrobienia lub przerobienia dokumentu albo użycia takiego dokumentu - dr hab. Czesław Paweł Kłak Art. 270 k.k. stanowi, że kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przestępstwo stypizowane w art. 270 § 1 k.k. jest więc wieloodmianowe, tzn. można się go dopuścić nie tylko przez podrobienie lub przerobienie dokumen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 6, Sygnatura: IV CSK 688/12
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. IV CSK 688/12[1] - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Sporządzenie testamentu ustnego nie jest wyłączone, mimo niemożności porozumiewania się przez testatora z otoczeniem za pomocą mowy, jeżeli mógł przekazać swą wolę na wypadek śmierci w inny sposób zrozumiały dla świadków testamentu, np. znakami słownymi lub pojedynczymi słowami”. 1. Dla analizy prawnej doniosłe znaczenie ma przedsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Krótko o rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Hubert Myśliwiec Krótko o rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego Wiele wskazuje na to, iż czołową pozycję w gronie kontrowersyjnych zagadnień ujawniających się w kontekście rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.)1 zajmować będzie kwestia, czy procesowi karnemu (bardziej niż obecnie kontradyktoryjnemu – zgodnie z założeniem pracującej nad nim przez wiele miesięcy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wymogi formalne skargi na przewlekłość postępowania karnego jako pisma procesowego na tle porównawczym a Konwencja Europejska

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr hab. Czesław Paweł Kłak profesor nadzwyczajny Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Wymogi formalne skargi na przewlekłość postępowania karnego jako pisma procesowego na tle porównawczym a Konwencja Europejska 1. Wprowadzenie Celem skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu albo prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, a także komornika sądowego, jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 15 listopada 2012 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 9, Sygnatura: akt I C 1752/12
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA NAGRODZONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI I Sędzia SR Marta Knotz Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt I C 1752/12 Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Marta Knotz Protokolant: sekr. sąd. Sabina Dębiec po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 listopada 2012 r., sprawy z powództwa K. Spółdzielni Mieszkaniowej „P.” w K., przeciwko T. K., J. K. i Z. K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Czynności niecierpiące zwłoki (art. 308 k.p.k.) a czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Rozważania o modelu czynności wyjaśniających - dr hab. Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr hab. Czesław Paweł Kłak Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Czynności niecierpiące zwłoki (art. 308 k.p.k.) a czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Rozważania o modelu czynności wyjaśniających - 1. Wprowadzenie Pojęcie „czynności niecierpiących zwłoki” to doktrynalne określenie czynności procesowych podejmowanych przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, w granicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Tłumaczenia obcych kodeksów prawnych - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tłumaczenia obcych kodeksów prawnych - Michał Niedośpiał 1. Uprzejmie proszę wydawnictwa i stosowne instytucje i urzędy o rozważenie możliwości tłumaczenia na język polski kodeksów prawnych państw obcych, np. kodeksów cywilnych, karnych, handlowych (spółek handlowych), postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania administracyjnego. 2. Nie ma takich pozycji (aktualnych) w polskiej literaturze prawniczej, a są one konieczne, celowe, np. kodeksy cywilne. 3. Należałoby skompletować [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Prawo do informacji w ujęciu prawnoporównawczym - Maciej Siwicki

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do informacji w ujęciu prawnoporównawczym - Maciej Siwicki Z nasilającą się potrzebą kontroli życia publicznego związana jest konieczność uzyskania powszechnego dostępu do informacji na temat działań władzy publicznej[1]. Szeroki dostęp do takich informacji, w tym również do dokumentów urzędowych, umożliwia obywatelom kształtowanie opinii w sprawach dotyczących społeczeństwa i władz publicznych. Służy także zapewnieniu transparentności działań władzy oraz zapobiega ryzyku korupcji[2]. Pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU