STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA - mgr Anna Hankiewicz ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 69, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Anna Hankiewicz POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wstęp W wyniku przemian społeczno–gospodarczych i polityczno–prawnych, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r., powstała konieczność uregulowania odpowiedzialności i swobody w gospodarowaniu środkami publicznymi. System zamówień publicznych funkcjonuje w Polsce od dnia 1 stycznia 1995 r. Pierwszym aktem prawnym regulującym zasady wydatkowania środków publicznych była ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Dylematy w zakresie wykładni przepisów dotyczących skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego oraz pierwsze doświadczenia w praktyce orzeczniczej stosowania tych przepisów

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mgr Alicja Bogusz, WSA w Warszawie Dylematy w zakresie wykładni przepisów dotyczących skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego oraz pierwsze doświadczenia w praktyce orzeczniczej stosowania tych przepisów Dnia 10 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi[1]. Nowela ta wprowadziła do ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wniosek prokuratora o cofnięcie uprawnień diagnoście na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 49, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Wniosek prokuratora o cofnięcie uprawnień diagnoście na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.), badania techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stancji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta. Sta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwo nadużycia władzy (art. 231 k.k.). Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i studium przypadku

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Przestępstwo nadużycia władzy (art. 231 k.k.). Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i studium przypadku 1. Zagadnienia materialnoprawne Czyn zabroniony, o którym mowa w art. 231 k.k., należy do tzw. przestępstw służbowych. W doktrynie określany jest mianem nadużycia władzy[1] lub też nadużycia funkcji publicznej[2]. W orzecznictwie również określane jest ono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Kryteria oceny przewlekłości postępowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Kryteria oceny przewlekłości postępowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich Jak wynika z treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Podpis elektroniczny w Polsce i wybranych krajach

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Zofia Paderewska Podpis elektroniczny w Polsce i wybranych krajach 1. Wstęp Podpis elektroniczny w Polsce został wprowadzony w życie ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 ze zmianami). Ustawa określa warunki, a także skutki prawne stosowania podpisu elektronicznego, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi. Została ona opracowana na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/9 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny 1. Wprowadzenie Artykuł 286 § 1 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną za tzw. oszustwo, którym według tego przepisu jest motywowane (kierowane) celem osiągnięcia korzyści majątkowej, w tym znacznej wartości, doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Cofnięcie skargi na przewlekłość postępowania a jej rozpoznanie

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Cofnięcie skargi na przewlekłość postępowania a jej rozpoznanie Należy rozważyć problem cofnięcia skargi na przewlekłość, w kontekście możliwości jej rozpoznania. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Sprostowanie i uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Sprostowanie i uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania - dr Czesław Paweł Kłak 1. Wprowadzenie Sprostowanie i uzupełnienie orzeczenia to instrumenty prawne służące usunięciu omyłek pisarskich i rachunkowych, które wystąpiły w jego treści (sprostowanie orzeczenia), jak również rozstrzygnięciu o żądanych, które zostały sformułowane, a sąd ich nie rozpoznał (u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Formy nadzoru i kontroli nad samorządem zawodowym - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Formy nadzoru i kontroli nad samorządem zawodowym - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek Pojęcia nadzoru i kontroli mają już ustaloną treść w teorii prawa administracyjnego. Kontrola polega na badaniu stanu faktycznego pod kątem zgodności z określonymi wzorcami normatywnymi, nadzór oznacza zarówno możliwość kontrolowania podmiotu nadzorowanego jak i wpływania na ten podmiot w oparciu o ustalenia kontroli. Z uwagi na usytuowanie organu nadzoru można wyróżnić nadzór wewnętrzny, sprawowany przez sa [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU