STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 193/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin określony w art. 489 k.p.k. jest terminem przedawnienia przewidzianym w prawie cywilnym materialnym i skutki jego upływu określa art. 117 § 1 k.c. Z treści tego przepisu wynika , że upływ przedawnienia powoduję wprawdzie niemożność dochodzenia roszczenia, ale istotnym jest to, że upływ przedawnienia sąd nie uwzględnia z urzędu, a jedynie na zarzut podniesiony przez tego, przeciwko komu przysługuje roszczenie. (art. 117 § 2 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 23/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogólnikowość zarzutów stawianych podejrzanemu w śledztwie wpływa na jego obronę, utrudniając ją w znacznym stopniu, co powoduje, iż naruszenie przepisu art. 269 § 2 k.p.k. nie może być przed sądem konwalidowane i to nawet przez sporządzenie już we właściwej formie nowego aktu oskarżenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKr 265/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 334 § 1 k.p.k. zezwolenie na odczytanie wcześniejszych wyjaśnień dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy te wcześniejsze wyjaśnienia zostały złożone w trybie i w warunkach określonych w k.p.k. Z tego też powodu nie jest dopuszczalne odczytane w trybie art. 334 § 1 k.p.k. wcześniejszych wyjaśnień z postępowania przygotowawczego, w zakresie jakim oskarżony przyznał się do innych czynów nie objętych treścią postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a także nie zawartych w informacji o treś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 47/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidzianej w art. 10 § 2 k.k. kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu nie stosuje się wobec sprawcy nieletniego, który między 16 a 17 rokiem życia popełnił czyn, wyczerpujący jednocześnie znamiona jednego z przestępstw wskazanych w art. 9 § 2 k.k. i innego czynu lub czynów karalnych o znamionach przestępstwa, chyba że z przyczyn wymienionych w art. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 35, poz. 228) należałoby sprawcę nieletniego skazać. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 148/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd posłużył się wnioskowaniem redukcyjnym, polegającym na dobieraniu do zdania uznanego za prawdziwe takiego zdania, z którego to pierwsze logicznie wynika. W dochodzeniu do ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym rozumowanie redukcyjne jest niedopuszczalne. Nie można bowiem uznawać z góry za prawdziwy jakiegokolwiek faktu nie wynikającego z uprzednio ocenionego dowodu, z wyjątkiem faktów notoryjnie znanych (art. 153 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 175/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak możliwej do uzyskania informacji z rejestru skazanych obcego państwa o oskarżonym, który jest obywatelem tego państwa należy rozpatrywać w kategoriach braków postępowania przygotowawczego, jednakże nie jest to brak ,, istotny’’ w rozumieniu art. 209 § 1 pkt. 2 k.p.k., gdyż nie jest to taka wadliwość postępowania która naruszałaby ustawowe gwarancje praw i interesów podejrzanego w toku śledztwa, czy też miała zasadnicze znaczenie dla ustalenia faktów związanych z zarzuconym oskar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACz 360/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można odmawiać spółce cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą zdolności sądowej przed sądem gospodarczym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACr 675/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ciężar dowodu co do darmego charakteru czynności prawnej, o którą chodzi w art. 54 prawa upadłościowego, spoczywa na syndyku (art. 6 k.c.) Przy czynnościach abstrakcyjnych, jaką jest m.in. poręczenie wekslowe, odpłatność czynności udowadnia osoba trzecia. Syndyk bowiem z reguły nie zna przyczyny czynności abstrakcyjnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACz 1019/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spór dotyczący umorzenia pożyczki udzielonej ze środków Funduszu Pracy – na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz.U. Nr 75, poz. 446) – należy do drogi sądowej (art. 2 § 1 k.p.c.). Cywilnoprawny charakter tych pożyczek został zachowany także w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz.U. Nr 106, poz. 457 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 200/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku renty umownej płaconej przez dłużnika na bieżąco, waloryzacja już spełnionych po dniu 1 października 1980 r. rat rentowych, dopuszczalna jest jedynie wówczas, gdy wierzyciel przed spełnieniem świadczenia zażądał waloryzacji albo przyjął zapłatę z zastrzeżeniem, iż jest to tylko częściowe spełnienie świadczenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, [406], 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU