STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: III AUr 600/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno ścisła, jak i poszerzona interpretacja pojęcia „zatrudnienia”, nie daje podstaw do przyjęcia, aby okres urlopu bezpłatnego uznać za „pozostawanie w zatrudnieniu”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: III AUr 401/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie odbiera charakteru przymusu to, że już konkretny członek rodziny poszedł dobrowolnie do pracy organizowanej przez władze okupacyjne, bowiem skoro wymaganie określonej pracy odnosiły się do rodziny, to w odniesieniu do tego członka rodziny który pracę tą podjął, praca ta stała się pracą przymusową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II AKr 219/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając grzywnę w wysokości, gdy obliczona według maksymalnego zamiennika przewidzianego w art. 57 § 1 k.k. kara zastępcza pozbawienia wolności przekracza maksymalny – określony w art. 37 § 2 k.k. – wymiar tej kary, sąd orzekający nie określa w wyroku zamiennika art. 37 § 1 k.k. Obliczenie (zmniejszenie) kary zastępczej pozbawienia wolności w razie częściowej spłaty grzywny (lub skutecznej egzekucji) następuje w takim przypadku według zasady proporcjonalności na podstawie art. 85 § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKr 68/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ulega wątpliwości, że dopuszczając się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w tym także przestępstwa sprowadzenia pożaru, sprawca niejednokrotnie wyrządza szkodę w mieniu, o jakim mowa w art. 59a pkt. 2 k.k. W takiej sytuacji nawiązka powinna być zasądzona, pomimo że w grę nie wchodzi przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub uczynieniem go niezdatnym do użytku. Zniszczenie lub uszkodzenie mienia jest bowiem pochłonięte przez przestępstwo skierowane przeciwko bezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKr 190/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że zamach wywołany został niewłaściwym zachowaniem się napadniętego (np. niegrzecznością, złośliwością) nie odbiera sama przez się zamachowi charakteru bezprawności, chociażby dokonujący zamachu uznawał się subiektywnie za sprowokowanego. Brak jest bowiem racji, by pozbawić osobę zaatakowaną, której zachowanie napastnik poczytywał za prowokujące, prawa do odpierania zamachu na nią. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKr 145/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie, że sprawca czynu ma świadomość konieczności (a nie tylko możliwości) urzeczywistnienia znamion czynu zabronionego przesądza wolę realizacji tych znamion i tym samym zamiar bezpośredni. Ale aby stwierdzić, że tak jest, nie wystarczy odwołać się tylko do samej obiektywnej konieczności skutku, lecz nieodzowne jest ocenić także samego sprawcę: jego intelekt i właściwe jemu psychofizyczne zdolności do oceny sytuacji oraz kojarzenia i przewidywania określonych skutków ludzkiego zachowania s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 5/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawność postępowania nie może przekreślać nadrzędnych zasad postępowania karnego jakimi są zasada prawdy materialnej oraz gwarancje procesowe oskarżonego. Decyzja prokuratora o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania materiałów dotyczących wszystkich współuczestników zdarzenia doprowadziła bowiem do przedstawienia sądowi I instancji jedynie część materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, przy czym ta wyłączona część to niesłychanie istotne dowody w postaci wyjaśnień współ podejrzanych, które n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 113/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) zarówno postępowanie w sprawie zarejestrowanie stowarzyszenia, jak i postępowanie w sprawie o wpisanie do rejestru stowarzyszeń dalszych wpisów, stanowią samodzielne części postępowania nieprocesowego mimo, że wpisy do rejestru dokonywane na podstawie orzeczeń wydanych po przeprowadzeniu tych ostatnich postępowań stanowią jedynie kontynuację wpisów wynikających z postanowienia o zarejestro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: I ACr 123/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdej sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia niezbędny jest udział stowarzyszenia, którego wniosek o rozwiązanie dotyczy. Brak z urzędu do udziału w toczącym się postępowaniu stowarzyszenia, którego wynik postępowania dotyczy, jak również nie ustanowienie w toku postępowania kuratora dla stowarzyszenia, które nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów (np. zarządu) pociąga za sobą nieważność postępowania (art. 369 pkt. 2 i 5 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 210/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan wojenny nie może być traktowany jako siła wyższa w rozumieniu art. 121 pkt. 4 k.c., gdyż jego wprowadzenie i ocena legalności nie spowodowało wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa za szkody spowodowane z winy funkcjonariuszy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, [410], 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU