STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACr 322/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. W rozumieniu art. 155 k.c. samochód – ciągnik zindywidualizowany w umowie sprzedaży poprzez wskazanie jego numerów fabrycznych stanowi rzecz oznaczoną co do tożsamości. Do przeniesienia jego własności nie jest zatem wymagane przeniesienie posiadania. II. W procesie opartym na powództwie osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji dłużnika i wierzyciela, którzy występują po stronie pozwanej, łączy współuczestnictwo jednolite (art. 73 § 2 k.p.c.). Czynności procesowe wsp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 122/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna – wyodrębniona organizacyjne i prowadząca działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa – ma zdolność sądową (art. 4797 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: I ACz 100/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spory dotyczące zwrotu świadczeń wypłaconych pracodawcy lub masie upadłości przez Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r., o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1 z 1994 r., poz. 1) mają charakter cywilno – prawny i należą do właściwości sądów powszechnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 148/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praw z rejestracji wzoru zdobniczego jest prawem bezwzględnym, skutecznym orga omnes, a zatem uprawniony z rejestracji może łatwiej uzyskać ochronę, ponieważ rejestracja wzoru zapewnia tą ochronę bez względu na to, w jaki sposób została skopiowana zewnętrzna postać produktu, a także bez względu na to, czy fakt dokonania kopii może wprowadzić w błąd klientów co do tożsamości producenta bądź produktu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: I ACr 17/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest uzasadnionych podstaw prawnych do wyłączenia stosowania art. 48 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 27, poz. 111 z późn. zm.) do rzeczy oddanych podatnikowi w użytkowanie na podstawie umowy leasingu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: I ACz 76/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi przeszkody do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia i wydania zarządzenia tymczasowego przez sąd wojewódzki okoliczności, że wierzyciel w terminie będzie żądał w pozwie – skierowanym do sądu rejonowego – wydania przeciwko pozwanemu dłużnikowi nakazu zapłaty, w warunkach określonych w art. 485 i nast. k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: I ACr 346/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wyodrębnił specjalnej konstrukcji winy. Dla jej określenia należy posługiwać się więc instytucją winy według pojęć Kodeksu cywilnego wypracowanych na gruncie art. 415 w zw. z art. 425 k.c. Brak subiektywnego elementu winy przesądza o tym, że powodowi, jako człowiekowi choremu psychicznie nie można przypisać winy cywilnej za obiektywnie złe postępowanie w czasie nasilenia się choroby, gdyż nie jest on wówczas w stanie prawidłowo oceniać swojego postępowania, ani k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: I ACr 333/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik wykonuje swoje zobowiązania wynikające z układu zgodnie z prawem, to jest zobowiązany do płacenia odsetek za spóźnienie. Jeżeli jednak nie spełnia tego zobowiązania , czy to co do wysokości, czy co do terminów płatności, uzasadnia to dochodzenie przez wierzyciela różnicy w zapłacie czy też odsetek za opóźnienie w zapłacie stosownie do art. 481 i 482 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: I ACr 440/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrotu kosztów nagrobka może domagać się osoba, która koszty te faktycznie poniosła. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: III AUr 304 /95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba pracownika zatrudnionego na czas określony 1 miesiąca, o jakim mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 30, poz. 143 ze zm.) – która rozpoczęła się w ciągu miesiąca od ustania okresu zatrudnienia i trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni – nie pozbawia tego pracownika prawa do zasiłku chorobowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, [411], 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU