STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: III AUr 61/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decydujące znaczenie dla wypłaty świadczeń alimentacyjnych, i to zarówno po raz pierwszy, jak i dla wypłaty przyznanych już świadczeń w zmienionej wysokości, ma data wpływu dla właściwego organu informacji o okolicznościach mających wpływ na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, a nie data określona w wyroku podwyższającym alimenty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 52, Sygnatura: III AUr 126/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Małżonek rolnika nie pracujący w gospodarstwie rolnym i nie uczestniczący ze współmałżonkiem w prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z gospodarstwem rolnym nie podlega ustawowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników przewidzianemu w art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71, poz. 342 z 1993 r.).2. Przez pojęcia „małżonek rolnika pracujący w gospodarstwie rolnym” należy rozumieć przyczynia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: III AUr 597/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy, obciążony obowiązkiem pobierania zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma możliwości podejmowania decyzji o zwolnieniu od uiszczenia podatku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: III AUr 393/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt „wygłoszenia” z ubezpieczenia w sytuacji, gdy pracownik nie był o nim poinformowany i udawał się do pracy z zamiarem jej świadczenia, nie może wykluczać uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy, jeżeli wszystkie okoliczności będą wskazywały, iż jedynym powodem pokonywania drogi była wola realizowania obowiązków pracowniczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: III AUr 113/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r., o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1, poz. 1 z 1994 r.) nie mają zastosowania do zakładów gazowniczych jako przedsiębiorstw użyteczności publicznej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: II AKr 110/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wówczas, gdy w grę wchodzi rzeczywisty zbieg przepisów ustawy, zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu znajduje swoje uzewnętrznienie w powołaniu wszystkich zbiegających się przepisów jako podstawy skazania oraz art. 10 § 2 k.k. który jest podstawą takiej kwalifikacji . Formułując podstawę wymiaru kary sąd powinien powołać przepis przewidujący najsurowszą karę oraz art. 10 § 3 k.k. który decyduje o tym, że ten właśnie przepis jest podstawą wymiaru kary w razie rzeczywistego zbieg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 154/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalność wniesionego środka odwoławczego wynika z art. 77 § 1 k.p.k., według którego obrońca może podejmować czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Jeżeli zaś, co miało miejsce w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania, oskarżony nie został zwolniony od ponoszenia kosztów postępowania, zobowiązany jest on uregulować także koszty udzielonej mu z urzędu pomocy prawnej (art. 554 § 2 k.p.k.). Z tego powodu żądanie podwyższenia wysokości wynagrodzenia za czynności adwokackie zmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 17 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 172/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o odszkodowanie z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego dochodzone na podstawie ustawy z 23 lutego 1991 r. wnioskodawca, zgodnie z art. 71 k.p.k. musi mieć pełnomocnika, którego udział w rozprawie przed sądem I instancji jest obowiązkowy. Naruszenie tego przepisu stanowi bezwzględna przyczynę uchylenia orzeczenia , o której mowa w art. 388 pkt. 6 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: II AKr 148/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd posłużył się wnioskowaniem redukcyjnym, polegającym na dobieraniu do zdania uznanego za prawdziwe takiego zdania, z którego to pierwsze logicznie wynika. W dochodzeniu do ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym rozumowanie redukcyjne jest niedopuszczalne. Nie można bowiem uznawać z góry za prawdziwy jakiegokolwiek faktu nie wynikającego z uprzednio ocenionego dowodu, z wyjątkiem faktów notoryjnie znanych (art. 153 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 175/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak możliwej do uzyskania informacji z rejestru skazanych obcego państwa o oskarżonym, który jest obywatelem tego państwa należy rozpatrywać w kategoriach braków postępowania przygotowawczego, jednakże nie jest to brak „istotny” w rozumieniu art. 299 § 1 pkt. 2 k.p.k., gdyż nie jest to wadliwość postępowania, która naruszałaby ustawowe gwarancje praw i interesów podejrzanego w toku śledztwa, czy też miała zasadnicze znaczenie dla ustalenia faktów z zarzucanym oskarżonemu przestępstw [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, [412], 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU