STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 48/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 8 ustawy z 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149) tworzą dwie samodzielne podstawy materialno–prawne umożliwiające dochodzenie odszkodowania za krzywdy doznane w związku z wydaniem orzeczeń.Art. 8 ust. 1 tworzy podstawę do dochodzenia odszkodowania dla osób represjonowanych oraz ściśle określonego w tymże przepisie kręgu osób najbliższych represjonowanemu, którą kreuje prawomocne stwierdzenie orzeczenia stanowiącego przejaw represji i spełniającego przesłanki wymienione w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACz 420/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 479 9 k.p.c., w toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego jest obowiązana doręczyć odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. W przepisie tym przewidziany został szczególny sposób doręczania pism procesowych, mający na celu przyspieszenie postępowania w sprawach gospodarczych. Sposób ten nie może być jednak stosowany przy doręczaniu pierwszych pism w sprawie, jako że chodzi tu o doręczenie „w toku sprawy”, a wie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACz 52/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o nabycie udziału w prawie do własnościowego lokalu spółdzielczego dopuszczalna jest tylko pomiędzy spadkobiercami członka spółdzielni, do którego lokal należał. Wykluczona jest więc możliwość umownego nabycia udziału w prawie do lokalu spółdzielczego przez osoby poza kręgu spadkobierców zmarłego członka spółdzielni, gdyż umowa taka była nieważna. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I ACr 325/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie określonych należności do egzekucji administracyjnej nie zawsze pozbawia tych należności charakteru cywilno prawnego. Jeżeli osoba w kierunku której skierowano egzekucję administracyjną, jest zdania, że obowiązek, z którego ta egzekucja wywodzi się, nie istnieje w całości lub w części, może na podstawie art. 189 k.p.c. żądać ustalenia, że należność nie istnieje, jeśli jest to należność, która popada pod pojęcie sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1 k.p.c. Nie jest wyłączone wystąpienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: I ACz 20/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o zabezpieczeniu potrzeb rodziny wydane na podstawie art. 443 k.p.c. spełniają w postępowaniu rozwodowym tę samą rolę, co postanowienie zabezpieczające w postępowaniu zwykłym i dlatego możliwe jest przyznanie tych świadczeń na czas trwania procesu rozwodowego tylko od daty orzekania a nie od daty złożenia wniosku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: I ACr 143/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opublikowanie przez spółdzielnie mieszkaniową informacji o stanie zadłużenia czynszowego jej członków jest działaniem bezprawnym, naruszającym ich dobro osobiste w postaci prawa do prywatności (art. 23 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: I ACz 14/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli spośród kilku dochodzonych roszczeń sąd wyłączył do odrębnego rozpoznania jedno roszczenie i zdecydował się na jego przyznanie według właściwości innemu sądowi, to decyzja o przekazaniu powinna zapaść w formie postanowienia sporządzonego na odrębnym druku z dokładnym określeniem przedmiotu sprawy przekazywanej innemu sądowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: I ACz 57/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybór postępowania nakazowego jest prawem powoda. Powód może bowiem, według swego uznania, wytoczyć powództwo zarówno w trybie zwykłym, jak i przewidzianym dla postępowania nakazowego (art. 482 i 485 k.p.c.) oczywiście gdy są formalne podstawy do wszczęcia takiego postępowania (art. 485, 486, i 479 k.p.c.). Zasadność takiego wyboru oceni sąd orzekający w sprawie, zaś obrona pozwanego może polegać wówczas tylko na wniesieniu zarzutów. Nie może on natomiast zapobiec rozpoznaniu sprawy w postępowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: I ACr 308/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli określone działanie nie mieści się w katalogu czynów wyraźnie zakazanych przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) należy na podstawie przewidzianej w art. 3 tej ustawy klauzuli generalnej, jako uniwersalnego zakazu nieuczciwej konkurencji, ocenić charakter tego działania, z uwzględnieniem przesłanek przewidzianych w tym przepisie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 61/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie czynu karnego w rozumieniu art. 177 § 1 pkt. 4 k.p.c. może mieć wtedy wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, gdy odpowiedzialność cywilna nie jest oparta na innych podstawach, np. umowa, a materiał dowodowy nie pozwala wydać wyroku uwzględniającego powództwo. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, [413], 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU