STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: III AUr 204/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez pracownika brakującego świadectwa pracy w postępowaniu odwoławczym nie stanowi nowego wniosku o świadczenie ubezpieczeniowe w rozumieniu przepisu art. 99 w związku z art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: III AUr 274/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W związku z treścią art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jedn. tekst Dz.U. Nr 30, poz. 114 ze zm.) organ rentowy nie przejmuje zobowiązań byłego uspołecznionego zakładu pracy w zakresie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, który miał miejsce przed sprywatyzowaniem przedsiębiorstwa państwowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 64, Sygnatura: III AUr 549/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle reguły wyliczania wysokości świadczeń w razie ponownego ustalenia ich w prawidłowej, podwyższonej wysokości (art. 101 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zep), że wyliczenie wysokości podwyższonych świadczeń rentowych odnosi się do kwot bazowych podwyższone świadczenia wypłaca się poczynając od miesiąca w którym powstało prawo do ich podwyższenia, co dokładnie oznacza, że wyliczenie wysokości podniesionych świadczeń rentowych odnosi się do kwot bazowych świadczenia obowiązuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: III AUr 264/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do okresu zatrudnienia (pracy najemnej) za wynagrodzenie w gospodarstwie rolnym nie ma zastosowania przepis art. 5 pkt. 3 ustawy z 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450), gdyż przepis ten dotyczy takich okresów pracy w gospodarstwie rolnym przed 1 stycznia 1983 r., które nie spełniają warunków uznania ich za okresy zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1 a ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 66, Sygnatura: III AUr 178/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielnie prowadzona budowa domu mieszkalnego przez ubezpieczonego rolnika nie jest „pracą rolniczą” w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71, poz. 342 z 1993 r.). Dlatego wypadek przy budowie domu mieszkalnego przez rolnika nie może być uznany za wypadek przy pracy rolniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: III AUr 293/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 10, poz. 36) określenie „należne wynagrodzenie na ostatnio zajmowanym stanowisku” oznacza wynagrodzenie na stanowisku rzeczywiście pełnionym bez względu na jego wyznaczonym rozkazem personalnym i przez okres wykluczający doraźność w pełnieniu rzeczywistych zadań w ramach zajmowanego stanowiska. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: II AKr 107/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia może być uznana za niejasną wtedy, gdy wnioski końcowe są nielogiczne, nieścisłe lub łączą się z takimi zastrzeżeniami, że nie można ustalić ostatecznego poglądu biegłego, względnie gdy końcowe wnioski nie znajdują oparcia w przeprowadzonych przez biegłego badaniach. Z niepełnością opinii biegłego mamy do czynienia wówczas, gdy nie zawiera ona odpowiedzi na podstawowe pytania, bądź też omija niezbędna czynności badawcze, co ma wpływ na końcowe wnioski. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: II AKr 120/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykroczenia z art. 122 k.w. i występek z art. 215 § 1 k.k. różnicują dwie przesłanki – pierwsza z nich to wartość mienia, druga zaś to jego pochodzenie. Wykroczenie z art. 122 k.w. dotyczy bowiem wyłącznie mienia pochodzącego z kradzieży i przywłaszczenia, nie zaś z kwalifikowanych form kradzieży – to jest przestępstw z art. 208 k.k., 209 k.k. i 210 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 391/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro nie doszło do powstania zobowiązania za jakie poręczyciele udzielili wierzycielowi poręczenia, to w konsekwencji nie doszło do powstania zobowiązania z udzielonego poręczenia, co jest następstwem akcesoryjności umowy poręczenia wynikającej z uregulowania w art. 876 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 59, Sygnatura: I ACr 73/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chroniona wierzytelność powinna powstać najpóźniej w chwili wniesienia skargi pauliańskiej albo co najmniej istnieć w chwili wyrokowania. Jest to jedna z koniecznych przesłanek roszczenia wynikającego z art. 530 k.c. w związku z art. 527 § 1 k.c., bez zaistnienia której występuje czasowy brak legitymacji czynnej, ze względu na który powództwo jako przedwczesne podlega oddaleniu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, [415], 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU