STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: III AUr 493/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ emerytalno-rentowy nie może skutecznie dochodzić od zakładu pracy zwrotu nadpłaconego świadczenia z ubezpieczenia społecznego (świadczenia rehabilitacyjnego) na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 ze zm.) w przypadku, gdy wypłata świadczenia nastąpiła zgodnie z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydaną w trybie przewidzianym w przepisie art. 49 ustawy z 17 grudnia 19974 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: II AKr 204/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 210 § 2 k.k. ustawowe znamię określone ogólnym pojęciem „posługuje się (...) innym, niebezpiecznym narzędziem” obejmuje swoim zakresem również szczucie psem pokrzywdzonego, wtedy, gdy w jego wyniku następuje atak psa, którego właściwości eksterierowe (duża, silna budowa) i interierowe (agresja, zajadłość, nieustępliwość) powodują stan realnego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ofiary, zaś zamiarem sprawcy było posłużenie się psem, jako narzędziem służącym do obezwł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: II AKr 265/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezależnie od formy zamachu na mienie (mającej postać zaboru lub dobrowolnego wydania mienia), istota zagarnięcia sprowadza się do utraty władztwa nad mieniem przez osobę uprawnioną i zawładnięcia tym mieniem przez sprawcę przestępstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: II AKr 285/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ewentualne komplikacje w udzieleniu pomocy medycznej, zwłaszcza gdy chodzi o przypadki wymagające szybkiej i wysoko wyspecjalizowanej interwencji lekarskiej, należą do tej grupy zdarzeń, którą człowiek dojrzały, o przeciętnym doświadczeniu życiowym, powinien i może przewidzieć. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 30/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedotrzymanie przez kontrahenta banku terminu spłaty odsetek od pobranego kredytu oraz kolejnych uzgodnionych umownie rat kapitałowych i odłożenie tego na bliżej nieokreślony czas oraz uzależnienie spłaty od ewentualnego prowadzenia inwestycji o wysoce niepewnym charakterze w sytuacji wcześniejszych gospodarczych niepowodzeń, a także niespłacenie wielomiliardowych należności na rzecz innego banku i podanie do zabezpieczenia rzeczy, których sprawca nie jest właścicielem, bądź są one obciążone pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 45, Sygnatura: II AKr 224/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie pokrzywdzonego w prawie karnym procesowym nie jest identyczne z pojęciem poszkodowanego w prawie cywilnym, które jest pojęciem szerszym. Przedmiotem ochrony w przypadku występku z art. 204 § 1 k.k. jest prawo własności, pokrzywdzonym jest więc właściciel mienia będącego przedmiotem przestępstwa, a nie posiadacz ograniczonego prawa rzeczowego (zastawu), które polega na tym, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z rzeczy nim obciążonej, bez względu na to, czyją stało się własnością (ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: II AKo 224 i 239/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 2 § 1 k.k., ustawa z dnia 2 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego ma zastosowanie do czynów popełnionych przed dniem jej wejścia w życie. Jeżeli przyjąć, że przestępstwo nadużycia zaufania wynikające z art. 1 ustawę o ochronie obrotu gospodarczego wkroczyło w pole penalizowane uprzednio przez przepis art. 217 § 2 k.k., to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę za pierwsze z wymienionych przestępstw nawet, gdyby było ono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 182/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na incydentalne postanowienia wydane w trakcie procesu, w oparciu o przepisy art. 199, 200, 201 k.p.k. nie służy zażalenie, a kontroli odwoławczej podlegają jedynie orzeczenia w tym przedmiocie zawarte w wyroku lub podjęte w trybie art. 368 § 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: I ACr 259/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie art. 53 ust. 3 Prawa bankowego przewiduje możliwość wytoczenia przez dłużnika powództwa o umorzenie w całości lub w części prowadzonej egzekucji. Stanowi ono szczególnego rodzaju powództwo przeciwegzekucyjne, którego celem jest żądanie obrony przed wadliwie prowadzoną egzekucją, w ramach którego sąd może badać wszelkie wymogi formalne „bankowego tytułu wykonawczego”, przewidziane w art. 53 ust. 2 Prawa bankowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 214/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadne jest żądanie wymiany samochodu na nowy chociaż z ustaleń wynika, że istotna wada, która nie została usunięta przez pozwanego, dotyczy silnika samochodu. Do rozważenia bowiem pozostaje kwestia, czy nie stanowiłoby zadośćuczynienia żądanie wymiany jedynie silnika. Rozstrzygając tę wątpliwość należy uwzględnić to, iż z przyczyn nie zawinionych przez powoda, a leżących wyłącznie po stronie pozwanego, sporny samochód stał przez dłuższy okres czasu, nie będąc wykorzystywany. Jest więc oczywist [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, [417], 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU