STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: I SA/Go 322/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stawki podatku od środków transportowych mają charakter roczny i bez względu na termin ich wejścia w życie znajdują zastosowanie do danego roku podatkowego. 2. To nie uchwała rady gminy, ale ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek płacenia podatku przez właścicieli środków transportowych za cały rok podatkowy. Zakres przedmiotowy opodatkowania określa również ustawa, a tym samym uchwała nie może go zmieniać. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: III SA/Gl 459/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot różnicy podatku w terminie 180 dniowym otrzyma ten podatnik, który dokonuje obrotu opodatkowanego wyłącznie stawką 22%, o ile w tym okresie nie dokonał zakupu towarów i usług, które są zaliczane przez niego do środków trwałych podlegających amortyzacji, nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju ani nie otrzymał zaliczki na poczet eksportu towarów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 8 lipca 2009 r., sprawy ze sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: III SA/Gl 1067/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozwiązanie spółki cywilnej powoduje, iż traci ona podmiotowość podatkowoprawną, co z kolei powoduje, że traci w tym samym momencie również zdolność procesową w rozumieniu art. 135 § 1 Ordynacji podatkowej do bycia stroną w postępowaniu podatkowym. W konsekwencji tego nie może toczyć się ani postępowanie podatkowe, ani też nie może być wydana wobec tego podmiotu decyzja określająca jego zobowiązanie. 2. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej w przypadku jej rozwiązania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I SA/Sz 157/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorca zajmujący pas eksploatacyjny gruntu (lasu) staje się posiadaczem zależnym część nieruchomości, (gruntu) w wyniku umowy zawartej z właścicielem (nadleśnictwem reprezentującym właściciela); jest więc w przedmiotowym zakresie podatnikiem podatku od nieruchomości na mocy art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (przy zastosowaniu stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Obowiązek podatkowy w stosunku do teg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: III SA/Gl 1479/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowody i fakty stanowiące podstawę wznowienia postępowania administracyjnego muszą być nowe, tzn. nowo odkryte lub po raz pierwszy zgłoszone przez stronę. W związku z tym muszą stanowić nowość w konkretnym postępowaniu. Poza tym, że muszą być nowe w danej sprawie, to jeszcze dodatkowo nie mogą być znane organowi, przed którym toczyło się postępowanie zwykłe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 14 maja 2009 r., sprawy ze skargi W. L., na decyzję Dyre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 marca 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: I SA/Łd 1231/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie podatnika do ubiegania się o ustalenie norm ubytków i niedoborów nie zostało przez przepisy ustawy ograniczone w żaden sposób, w szczególności zaś ustawodawca nie przewidział żadnych wyłączeń przedmiotowych. Każdy więc wyrób akcyzowy, zharmonizowany, który podlega ubytkom lub niedoborom podczas magazynowania, produkcji, przerobu, zużycia, przewozu objęty jest omawianym zwolnieniem. Dnia 4 marca 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I, po rozpoznaniu, na r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Gl 1039/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotną przesłanką nabycia zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tylko „pochodzenie” dochodów otrzymanych przez podatnika od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 4 marca 2009 r., sprawy ze skargi M. D., na interpretację Ministra Finansów z dnia ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 lutego 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: III SA/Gd 246/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla uznania, iż doszło do doręczenia pisma w trybie określonym w art. 44 k.p.a., nie jest wystarczające stwierdzenie faktu dwukrotnego awizowania przesyłki. Słowo „awizo”, jakkolwiek oznacza zawiadomienie odbiorcy, nie można z niego jednak wywieść sposobu zawiadomienia takiego, aby mieścił się on w wymogach art. 44 k.p.a., zatem koniecznym jest zaznaczenie przez doręczyciela, czy i w jaki sposób adresat został zawiadomiony o nadejściu przesyłki, gdzie i w jakim terminie może ją odebr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: I SA/Ke 467/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Samo prawo własności nieruchomości lub jej posiadanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. 2. Organ opodatkowując współwłaścicieli wydaje jedną decyzję dotyczącą całej nieruchomości, bez wyszczególniania udziałów współwłaścicieli. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 12 lutego 2009 r., sprawy ze skargi K. T., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: I SA/Sz 684/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 11 lutego 2009 r., sprawy ze skargi M. K., na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...), nr (...), w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatko [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, [43], 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU