STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 110/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wówczas, gdy w grę wchodzi rzeczywisty zbieg przepisów ustawy, zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu znajduje swoje uzewnętrznienie w powołaniu wszystkich zbiegających się przepisów jako podstawy skazania oraz art. 10 § 2 k.k., który jest podstawą takiej kwalifikacji. Formułując podstawę wymiaru kary, sąd powinien powołać przepis przewidujący najsurowszą karę oraz art. 10 § 3 k.k., który decyduje o tym, że ten właśnie przepis jest podstawą wymiaru kary w razie rzeczywistego zbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: II AKr 112/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary muszą zostać spełnione dwa warunki – pierwszy z nich to wystąpienie okoliczności numeratywnie wyliczonych w art. 57 § 1 k.k. lub przykładowo wskazanych w art. 57 § 1 k.k., drugi zaś to wykazanie na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, dotyczących tak czynu jak i osoby sprawcy, iż postulat sprawiedliwego wymiaru kary zapewni jedynie kara w wymiarze niższym od ustawowego minimum. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 436/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność utworzenia składu występuje w sądzie rejonowym wówczas, gdy wniosek strony o wyłączenie dotyczy wszystkich urzędujących tam sędziów. Wskazanie na krąg sędziów objętych wnioskiem nie może być ogólnikowe. Pismo strony powinno wskazywać indywidualnie konkretne osoby pełniące czynności sędziowskie oraz podawać przyczynę wyłączenia z katalogu określonego w art. 30 lub 31 § 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKr 107/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia może być uznana za niejasną wtedy, gdy wnioski końcowe są nielogiczne, nieścisłe lub łączą się z takimi zastrzeżeniami, że nie można ustalić ostatecznego poglądu biegłego, względnie gdy końcowe wnioski nie znajdują oparcia w przeprowadzonych przez biegłego badaniach. Z niepełnością opinii biegłego mamy do czynienia wówczas, gdy nie zawiera ona odpowiedzi na postawione pytania, bądź też omija niezbędne czynności badawcze, co ma wpływ na końcowe wnioski. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 172/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o odszkodowanie z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dochodzone na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r., wnioskodawca, zgodnie z art. 71 k.p.k. musi mieć pełnomocnika, którego udział w rozprawie przed sądem I instancji jest obowiązkowy. Naruszenie tego przepisu stanowi bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia, o której mowa w art. 388 pkt 6 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 1260/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 489 k.p.k. unormowanie, dotyczące terminów wnoszenia żądania o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie oraz dotyczące konsekwencji uchybienia tym terminom, jest samodzielnym (odrębnym) uregulowaniem Kodeksu postępowania karnego (rozdziału 50). Unormowanie to stanowi, iż opisane w nim terminy maja charakter prekluzyjny, bowiem po ich upływie dochodzić roszczeń nie można, a to w konsekwencji tego, że roszczenia te – niezależnie od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACz 57/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybór postępowania nakazowego jest prawem powoda. Powód może bowiem, według swego uznania, wytoczyć powództwo zarówno w trybie zwykłym jak i przewidzianym dla postępowania nakazowego (art. 482 i 485 k.p.c.), oczywiście gdy są formalne podstawy do wszczęcia takiego postępowania (art. 485, 486 i 47924 k.p.c.). Zasadność takiego wyboru oceni sąd orzekający w sprawie, zaś obrona pozwanego może polegać wówczas tylko na wniesieniu zarzutów. Nie może on natomiast zapobiec rozpoznaniu sprawy w postępowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 listopada 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 277/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie należności od dłużników drogą sądową należy również do działalności gospodarczej powoda. Powód winien więc ponieść związane z tym wydatki, oczywiście w rozmiarze uzasadnionym jego sytuacją majątkową (art. 113 § 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACz 20/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia o zabezpieczeniu potrzeb rodziny wydane na podstawie art. 443 k.p.c. spełniają w postępowaniu rozwodowym tę samą rolę, co postanowienie zabezpieczające w postępowaniu zwykłym i dlatego możliwe jest przyznanie tych świadczeń na czas trwania procesu rozwodowego tylko od daty orzekania, a nie od daty złożenia wniosku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACz 232/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zlecenie przez klienta adwokatowi prowadzenia sprawy, jako umowa cywilnoprawna, podlega sądowej kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, a w szczególności z wymogami art. 58 k.c., tj. zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. Ponieważ chodzi tu o przepisy prawa materialnego, sąd dokonuje tej oceny z urzędu, niezależnie od ewentualnych zarzutów strony. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, [425], 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU