STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 92/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w przepisie art. 25 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342 z późn. zm.) sformułowanie „okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu” oznacza okres objęty obowiązkiem ubezpieczenia, w którym istniał obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 347/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa przyjęcia świadczenia przez osobę uprawnioną nie jest równoznaczna z niemożnością doręczenia świadczenia, o której jest mowa w art. 102 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 179/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia logiczna przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. Nr z 1993 r., poz. 342) prowadzi do wniosku, że określa on kwartalną jednostkę czasową (okres), za którą istnieje obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, ustalając termin płatności na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału. Z tego względu, że zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego może nastąpić ostatniego miesiąca danego kwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: III AUr 204/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez pracownika brakującego świadectwa pracy w postępowaniu odwoławczym nie stanowi nowego wniosku o świadczenie ubezpieczeniowe w rozumieniu przepisu art. 99 w związku z art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 255/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mąż siostry rolnika nie jest osobą najbliższą ubezpieczonego w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342). Takimi osobami najbliższymi rolnika są krewni jego żony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: III AUr 178/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielnie prowadzona budowa domu mieszkalnego przez ubezpieczonego rolnika nie jest „pracą rolniczą” w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342). Dlatego wypadek przy budowie domu mieszkalnego przez rolnika, nie może być uznany za wypadek przy pracy rolniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 1002/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana kategorii zakładu karnego po przejściu funkcjonariusza Służby Więziennej na emeryturę, nie ma wpływu na wysokość podstawy wymiaru emerytury funkcjonariusza i wysokość przysługującej mu emerytury, niezależnie od tego, czy zmiana ta dotyczy zmiany kategorii zakładu z I-szej na II-gą kategorię, czy też z II-giej na I-szą kategorię. Podstawową zasadą określoną w art. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 1993 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 761/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałWprawdzie przepis art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.), pozwalający przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emrytalno-rentowych, uwzględniając okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r., pomija limit wieku osoby, która prowadziła to gospodarstwo, to okresy takie podlegają uwzględnieniu, jeżeli łączą się z tytułem prawnym do prowadzonego gospodarstwa roln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 451/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Okoliczności charakteryzujące sposób zbornego, równoczesnego działania oskarżonego i co najmniej dwóch jeszcze sprawców, prowadzącego skutecznie do poddania się pokrzywdzonej czynom nierządnym, przesądzą o trafności przyjęcia stanowiska, że jeden ze sprawców zgwałcenia działał wspólnie z innymi osobami.II. Dla odpowiedzialności za współsprawstwo nie zawsze jest niezbędne działanie równoczesne. Okoliczności towarzyszące aktom zgwałcenia, a przede wszystkim przechodzenie pokrzywdzonej „do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 237/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 120 § 3 k.k. nie eliminuje sprawcy czynu zabronionego z grona innych osób, którym ma przypaść korzyść majątkowa w wyniku przyjęcia lub ukrycia rzeczy stanowiącej przedmiot czynu zabronionego. Wobec tego, umyślne przyjęcie i ukrycie rzeczy stanowiącej przedmiot czynu zabronionego w celu umożliwienia sprawcy utrzymania się w posiadaniu tegoż przedmiotu, jest działaniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w rozumieniu art. 215 § 1 k.k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, [426], 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU