STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKr 74/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Grzywna winna być współmierna do efektywnego jej wykonania, bez potrzeby wprowadzenia zastępczej kary pozbawienia wolności na wypadek nieskutecznej jej egzekucji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACr 840/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji ustalającej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 186) rodzi uprawnienie po stronie Skarbu Państwa do ustanowienia hipoteki ustawowej na nieruchomości dłużnika (art. 24 ust. 1 wym. ustawy) lub innego nabywcy nieruchomości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 128/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tożsamość składu osobowego dwóch odrębnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje bez wpływu na ich samodzielną odpowiedzialność za długi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: I ACr 950/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Unormowanie zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) mają chronić zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów przed nieuczciwą konkurencją, którą są działania konkurencyjne sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 315/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Budynki i inne urządzenia oraz lokale wzniesione bądź nabyte ze środków uzyskanych z Funduszu Rozwoju Rolnictwa wyłączają możliwość uznania, iż są to środki własne spółdzielni w rozumieniu § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 7). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: I ACr 975/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy pracowniczy projekt racjonalizatorski został zastosowany i przyniósł j.g.u. stosującej go określone korzyści, obrona tej jednostki w procesie o zapłatę wynagrodzenia należnego twórcom projektu, sprowadzająca się do podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń powodów, winna podlegać ocenie w świetle zgodności z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: III AUr 102/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. Nr 84, poz. 385), przez odesłanie do art. 10 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przy ustalaniu wysokości świadczeń osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników lub innego ubezppieczenia społecznego stosuje się przelicznik 1,5 za każdy rok pracy górniczej wykonywanej wyłącznie pod ziemią – nie upow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 74/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gromadzki inkasent podatkowy nie jest pracownikiem w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 947/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezawisłość sądu polega na orzekaniu zgodnie z wynikającą z art. 3 k.p.c. fundamentalną zasadą procesu cywilnego, jaką jest właśnie zastosowanie w orzeczeniu kończącym proces określonej normy prawnej, która odpowiada rzeczywistemu układowi stosunków faktycznych i prawnych. Nowych norm prawnych na użytek konkretnego procesu sąd nie może tworzyć. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: III AUr 72/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie imprezy organizowanej w celach charytatywnych, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy, o jakim mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144 ze zmianami).W świetle tego przepisu, za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy uznaje się wypadek, jakiemu uległ pracownik przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, [427], 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU