STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 746/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem postępowania ekstradycyjnego jest jedynie rozstrzygnięcie jego prawnej dopuszczalności i wystarczające jest uprawdopodobnienie zarzutu popełnienia przestępstwa. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W. stwierdził prawną dopuszczalność wydania C. N. B. - obywatela amerykańskiego władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu przeprowadzenia wobec niego postępowania karnego. Jednocześnie Sąd ten nie uwzględnił wniosku o zmianę środka zapobiegawczego na poręczenie osobiste i przedłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 719/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 20 ustawy o sejmowej komisji śledczej stanowi zasadę dyskontynuacji prac komisji śledczych w związku z końcem kadencji sejmu, który ją powołał. Wraz z upływem kadencji Sejmu, zakończeniu ulegają wszelkie działania komisji oraz automatycznie czynności organów, które działały na jej wniosek czy zlecenie. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 16 października 2007 r., odmówił uwzględnienia wniosku Sejmowej Komisji Śledczej o ukaranie H. G.-W. karą porządkową [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 256/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem złożenia wyjaśnień w trybie art. 176 § 1 k.p.k. jest to, by w protokole przesłuchania podejrzanego zawrzeć zapis świadczący o tym, że żądanie złożenia wyjaśnień na piśmie zostało wyrażone właśnie przez podejrzanego lub jego obrońcę. Skoro protokół takiego żądania nie zawiera, ani też nie wspomniano w nim by takie wyjaśnienia w ogóle zostały złożone, to jest oczywiste, że złożone do protokołu "oświadczenie" nie stanowiło wyjaśnień. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: II AKz 339/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji wniosku o wydanie złożonego przez uprawniony organ Republiki Białorusi, przedmiotem badania właściwego sądu są także okoliczności wymienione w art. 604 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego Republiki Białoruś, w przedmiocie wydania Aliaksandra K., ściganego w celu przeprowadzenia postępowania karnego za czyn z art. 380 pkt 2, art. 285 pkt 2, art. 16 pkt 6 oraz art. 424 pkt 3 białoruskiego kodeksu karnego, zażalenia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 346/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pierwszym przesłuchaniem pokrzywdzonego na rozprawie głównej, do zakończenia którego pokrzywdzony może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k., jest w rozumieniu art. 49a k.p.k. pierwsze przesłuchanie pokrzywdzonego w toku całego postępowania sądowego, ujęte chronologicznie. Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie otwiera, przesłuchanemu już wcześniej pokrzywdzonemu, drogi do złożenia wniosku, którego nie zgłosił do zakończenia tej czynności. Odniesienie przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 667/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą ustania poręczenia majątkowego w przypadku, gdy środki pieniężne, stanowiące przedmiot poręczenia przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym, osobie poręczającej należy zwrócić sumę poręczenia wraz z naliczonym od tej sumy oprocentowaniem (odsetkami). Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 2 października 2007 r., Sąd Okręgowy w P.: 1) uchylił zastosowane postanowieniem Prokuratora Okręgowego w P. z dnia 10 września 2004 r. wobec Tadeusza K. środki zapobiegawcze w p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 667/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą ustania poręczenia majątkowego w przypadku, gdy środki pieniężne, stanowiące przedmiot poręczenia przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym, osobie poręczającej należy zwrócić sumę poręczenia wraz z naliczonym od tej sumy oprocentowaniem (odsetkami). Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w P. postanowieniem z dnia 2 października 2007 r.: 1) uchylił zastosowane postanowieniem Prokuratora Okręgowego w P. z dnia 10 września 2004 r. wobec Tadeusza K. środki zapobiegawcze w po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 367/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Akceptacja stanowiska, że bezprzedmiotowe jest wydanie wyroku łącznego w sytuacji, gdy wszystkie kary za realnie zbiegające się przestępstwa zostały już w całości wykonane, prowadziłoby w istocie do modyfikacji art. 85 k.k., określającego warunki orzeczenia kary łącznej za realnie zbiegające się przestępstwa, który nie uzależnia orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym od tego, czy poszczególne kary zostały w całości wykonane, czy też nie. Umorzenie grzywny jest instytucją prawa karnego wykon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 237/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu granic oskarżenia, należy mieć na uwadze również specyfikę danego rodzaju przestępstwa, szczególnie gdy czyn należy do kategorii przestępstw indywidualnych i sprawcą jego może być jedynie osoba o szczególnych cechach wskazanych w danym przepisie, a przestępstwo polega na nadużyciu udzielonych jej uprawnień lub niedopełnieniu ciążących obowiązków. Z UZASADNIENIA Prokurator oskarżył m.in. D. M. oraz Zb. O. o to, że: w dniu 4 lutego 2000 r. w W., działając jako Zarząd PZU [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 334/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazanie oskarżonego za podrobienie czeku pochłania nie tylko odpowiedzialność za czyny uprzednie, polegające na przechowaniu przez niego tego samego czeku, ale i czynności następcze, polegające na przechowywaniu czeku, o ile w tym drugim przypadku przechowywaniu czeku nie towarzyszył zamiar jego ponownego puszczenia w obieg. Podrobienie czeku pochłania karalność za przechowywanie go, które w takim wypadku stanowi czyn spółkaralny następczy, za który sprawca nie ponosi dodatkowej odpowiedzialnoś [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, [44], 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU