STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 213/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia gramatyczna jak i ratio legis przepisu art. IX § 1 p.w.k.k. nakazuje za działanie sprawcze określone pojęciem „dostarcza” uznać zaaranżowanie i zorganizowanie, w sposób umożliwiający jego realizację, wyjazdu osoby pokrzywdzonej w celu uprawiania nierządu, bez potrzeby jej towarzyszenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 174/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Granicą wytyczającą możliwość łączenia kar w wyroku łącznym jest data wydania pierwszego chronologicznie wyroku skazującego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 204/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwalifikacja prawna czynu z art. 168 § 2 k.k. w związku z art. 58 k.k. możliwa jest jedynie wówczas, gdy zachodzą przesłanki do przyjęcia konstrukcji przestępstwa ciągłego, a więc:- występuje tożsamość osoby pokrzywdzonej,- czyny zostały popełnione w stosunkowo krótkich odstępach czasowych,- poszczególne czyny były popełnione z powziętym z góry zamiarem bądź z wykorzystaniem jednej i tej samej sytuacji stwarzającej sprawcy okazję do ich powtarzania.Natomiast wielokrotność aktów nierządnych w tra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 698/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmienne zapatrywanie prawne co do zakresu odpowiedzialności karnej oskarżonych w sytuacji, gdy zarzuty aktu oskarżenia tę odpowiedzialność co do istoty uprawdopodobniły – a czego sąd I Instancji nie kwestionuje – nie dają samoistnych podstaw do zwrotu sprawy do postępowania przygotowawczego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 388/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy oskarżonym jest obywatel państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o obrocie prawnym, a państwo to nie czyni zadość wezwaniom o nadesłanie danych, o jakich umowa w art. 8 k.p.k., ich brak nie może być podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi w trybie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 268/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia obrońcy do wnoszenia zażaleń uzależnione są od uregulowań dotyczących uprawnień przyznawanych oskarżonemu i ograniczone są dodatkowo obowiązkiem przedsiębrania czynności procesowych wyłącznie na korzyść oskarżonego (art. 77 § 1 k.p.k.).Skoro więc uregulowania prawne nie przewidują dla oskarżonego dopuszczalności zaskarżenia decyzji o wyznaczeniu lub odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu, to oczywistym jest, że uprawnienie takie nie przysługuje również prawnemu pomocnikowi oskarżonego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 168/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 159 k.p.k. nie stawia żadnych warunków, jakim ma odpowiadać tłumacz, odsyłając w tym przedmiocie do przepisów dotyczących biegłych. Oznacza to, że tłumaczenia nie musi dokonywać tłumacz przysięgły, ale osoba posiadająca „wiadomości specjalne” (art. 176 § 1 k.p.k.) w zakresie znajomości języka obcego, którym posługuje się osoba przesłuchiwana. Każdorazowej ocenie podlega więc to, czy w danym przypadku osoba dopuszczona do czynności procesowej w charakterze tłumacza ma  [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 385/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyniki eksperymentu osmologicznego i wyniki badań wariograficznych mogą być uznane za dowody stanowiące podstawę stosowania środka zapobiegawczego, wskazaną w art. 209 k.p.k. jeśli ich wymowa jest jednoznaczna i jeśli wzajemnie się one uzupełniają, stanowiąc istotne ogniwa łańcucha poszlak przemawiających przeciwko podejrzanemu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 299/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Powodem stwierdzenia nieważności orzeczenia nie może być opis czynu i jego ocena prawna zawarta w orzeczeniu objętym wnioskiem o unieważnienie, ale wyłącznie ustalenie ustawowych przesłanek unieważnienia, które wymienia ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.).2. Normatywne i merytoryczne racje przemawiają za tym, aby do kategorii orzeczeń, podlegających unieważnieniu na podstawie art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy zaliczyć – w konkretnych okolicznościach – skaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACz 55/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie na postanowienie sądu, wydane w trybie art. 508 § 2 k.p.c., odmawiające wyznaczenia innego sądu równorzędnego, ze względów celowości, nie przysługuje do rozpoznania sprawy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, [435], 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU